VAKVERANDERING

Vakveranderinge word wel toegelaat, maar geskied volgens ‘n streng proses met sluitingsdatums wat deur die WKOD bepaal word. 

Sluitingsdatums vir vakveranderinge

Graad 8

5 April 2024

Graad 9

9 Februarie 2024

Graad 10

13 Junie 2024

Graad 11

19 Maart 2024

Graad 12

Geen veranderinge toegelaat

Proses vir vakveranderinge

Om ’n vak te verander, moet die leerder (1) die nodige vorm/vorms aflaai en voltooi en (2) die stappe volg soos hier onder uiteengesit.  Let asb. op die volgende:

 

 • Alle vorms is hier onder in PDF-formaat beskikbaar om afgelaai te word, maar gedrukte kopieë is ook buite me. Kriel se kantoor (oorkant k. 27) beskikbaar.
 • Vakverandering behels dat jou vakkeuses op die CEMIS-stelsel verander word. Dit kan slegs geskied indien alle vorms volledig ingevul is en die hele proses voltooi is.
 • Vakveranderinge is onderhewig aan klasgroottes – indien daar nie plek in ’n klas is nie, sal die vakverandering nie goedgekeur word nie.
 • Leerders sal nie toegelaat word om drie weke voor ’n eksamen vakke te mag verander nie.

 

VORMS WAT VOLTOOI MOET WORD

 

 

 

 • Graad 8- en 9-vakverandering: Voltooi vorm A
 • Graad 10- en 11-vakverandering: Voltooi vorm B en C (Bylaag A van die WKOD)
 • Graad 12:  Geen vakveranderinge word in graad 12 toegelaat nie.
 • Doen aansoek vir ’n ekstra vak: Voltooi vorm D – Die ekstra vak aansoeke sluit na die eerste twee weke van die skooljaar. Let ook op dat indien jy ‘n vak registreer as‘n agste vak, sal jy daardie spesifieke vak as ‘n agste vak vir ‘n volle jaar moet neem.
 • Staak ’n ekstra vak: Voltooi vorm E. Die staking van ‘n ekstra vak kan slegs gedurende die eerste twee weke van ‘n nuwe skooljaar geskied.  Ekstra vakke moet oor ‘n tydperk van ‘n volle jaar geneem word, voordat die vak gestaak kan word. 
 • Kuns as vak:Voltooi vorm F (Indien Kuns as vak geneem word, is daar ‘n ekstra fooi betaalbaar).

 

STAPPE WAT GEVOLG MOET WORD

 

 1. Die vakopvoeder van die vak wat jy wil staak, moet jou vorms teken.  
 2. Die vakopvoeder van jou “nuwe” vak moet jou vorm(s) teken. Graad 10- en 11-leerders moet daarop let dat die opvoeder van jou nuwe vak albei vorms (vorm B e vorm C) moet teken.
 3. Een van jou ouers/voogde moet jou vorm(s) teken.
 4. Graad 11-leerders moet ’n afskrif van hul vorige twee rapporte (Junie en Desember) saam met hul vakveranderingsvorms inhandig.
 5. Nadat stappe 1 tot 4 voltooi is, bring jou vorms na me. Van der Watt vir goedkeuring.
 6. Kry ’n toestemmingsbrief by me. Van der Watt sodat jy van een klas na die ander mag skuif.  Jy MOET ‘n toestemmingsbriefie hê voordat jy van klasse mag skuif.
LET WEL:  
 • Indien jy versuim om bogenoemde stappe uit te voer, sal jou vakke NIE op die stelsel verander word nie en sal jy dus NUL vir ’n vak op jou rapport  kry. Daar sal nie goedkeuring vir ’n vakverandering verleen word indien die vorms onvolledig is nie.
 • Alle vakveranderingsvorms is beskikbaar op die webtuiste, sowel as voor in kamer 20 in boksies.
 • ‘n Vakverandering kan slegs geskied indien alle vorms volledig ingevul en die hele proses voltooi is.
 • Indien daar nie plek in ‘n klas beskikbaar is nie, sal die vakverandering nie toegelaat word nie.
 • ‘n Leerder sal nie toegelaat word om drie weke voor ‘n eksamen vakke te mag verander nie.

Navrae

Rig navrae oor vakveranderinge aan me. Elzabé van der Watt by elzabe@bloemhofschool.co.za.