VAKVERANDERING

Vakveranderinge word wel toegelaat, maar geskied volgens ‘n streng proses met sluitingsdatums wat deur die WKOD bepaal word. 

Sluitingsdatums vir vakveranderinge

Graad 8-10

Woensdag 10 Junie 2020

Graad 11

Maandag 20 April 2020

Graad 12

Geen veranderinge toegelaat

LET WEL:  
Vakveranderinge vir Graad 12’s het reeds aan die einde van hul graad 11-jaar gesluit.  Huidige graad 11’s kan tot en met 30 November 2020 vakke vir graad 12 verander.

Proses vir vakveranderinge

Om ’n vak te verander, moet die leerder (1) die nodige vorm/vorms aflaai en voltooi en (2) die stappe volg soos hier onder uiteengesit.  Let asb. op die volgende:

 

 • Alle vorms is hier onder in PDF-formaat beskikbaar om afgelaai te word, maar gedrukte kopieë is ook buite me. Kriel se kantoor (oorkant k. 27) beskikbaar.
 • Vakverandering behels dat jou vakkeuses op die CEMIS-stelsel verander word. Dit kan slegs geskied indien alle vorms volledig ingevul is en die hele proses voltooi is.
 • Vakveranderinge is onderhewig aan klasgroottes – indien daar nie plek in ’n klas is nie, sal die vakverandering nie goedgekeur word nie.
 • Leerders sal nie toegelaat word om drie weke voor ’n eksamen vakke te mag verander nie.
 • Tydens die COVID-19 Nasionale Inperking kan toestemming om vakverandering via e-pos geskied – sien die afdeling daaroor hier onder. 

 

VORMS WAT VOLTOOI MOET WORD

 

 • Graad 8- en 9-vakverandering: Voltooi vorm A
 • Graad 10- en 11-vakverandering: Voltooi vorm B en C (Bylaag A van die WKOD)
 • Graad 12:  Geen vakveranderinge word in graad 12 toegelaat nie.
 • Doen aansoek vir ’n ekstra vak: Voltooi vorm D.  Let wel dat aansoeke vir ekstra vakke na die eerste twee weke van die skooljaar sluit en dat leerders verplig word om daardie ekstra vak vir die duur van die skooljaar te neem.
 • Staak ’n ekstra vak: Voltooi vorm E. Die staking van ’n ekstra vak kan slegs gedurende die eerste twee weke van ’n nuwe skooljaar geskied; ekstra vakke moet oor ’n tydperk van ’n volle skooljaar geneem word.
 • Kuns as vak: Voltooi vorm F. Indien kuns as vak by die PJ Olivier Kunssentrum geneem word, is daar ekstra fooie betaalbaar.

 

STAPPE WAT GEVOLG MOET WORD

 

 1. Die vakopvoeder van die vak wat jy wil staak, moet jou vorms teken.  
 2. Die vakopvoeder van jou “nuwe” vak moet jou vorm(s) teken. Graad 10- en 11-leerders moet daarop let dat die opvoeder van jou nuwe vak albei vorms (vorm B e vorm C) moet teken.
 3. Een van jou ouers/voogde moet jou vorm(s) teken.
 4. Graad 11-leerders moet ’n afskrif van hul vorige twee rapporte (Junie en Desember) saam met hul vakveranderingsvorms inhandig.
 5. Nadat stappe 1 tot 4 voltooi is, bring jou vorms na me. Van der Watt vir goedkeuring.
 6. Kry ’n toestemmingsbrief by me. Van der Watt sodat jy van een klas na die ander mag skuif.  Jy MOET ‘n toestemmingsbriefie hê voordat jy van klasse mag skuif.
LET WEL:  Indien jy versuim om bogenoemde stappe uit te voer, sal jou vakke NIE op die stelsel verander word nie en sal jy dus NUL vir ’n vak op jou rapport kry. Daar sal nie goedkeuring vir ’n vakverandering verleen word indien die vorms onvolledig is nie.

HOE GEMAAK TYDENS DIE NASIONALE INPERKING?

 
Omdat die skool gesluit is en jy nie vir opvoeders persoonlik kan vra om jou vorms te teken nie, kan jy jou opvoeders via e-pos toestemming vra:
 1. Stuur ’n e-pos aan die opvoeder van jou huidige vak waarin jy toestemming vra om van vakke te verander en CC vir me. Elzabé van der Watt (elzabe@bloemhofschool.co.za). Vra die opvoeder om asb. die “reply to all”-opsie te gebruik.  
 2. Stuur ’n e-pos aan die opvoeder van jou nuwe vak waarin jy toestemming vra om van vakke te verander en CC vir me. Elzabé van der Watt (elzabe@bloemhofschool.co.za)Vra die opvoeder om asb. die “reply to all”-opsie te gebruik.  
 3. Volg die stappe soos hier bo uiteengesit, maar e-pos die nodige vorm(s) en dokumentasie na me. Elzabé van der Watt (elzabe@bloemhofschool.co.za).  Sy sal die toestemmingsbrief vir jou en die opvoeder van jou nuwe vak e-pos as die vakverandering goedgekeur is.

Navrae

Rig navrae oor vakveranderinge aan me. Elzabé van der Watt by elzabe@bloemhofschool.co.za.