VAKKEUSES

Akademie is vir die Hoër Meisieskool Bloemhof ‘n topprioriteit en die skool bied graag aan leerders die geleentheid om sekere vakke te kies.  Nuwe graad 8’s kies hul vakke wanneer daar vir die skool aansoek gedoen word, terwyl graad 9-leerders in September hul vakke vir graad 10 tot 12 kies.

Vakveranderinge word wel toegelaat, maar geskied volgens ‘n streng proses met sluitingsdatums wat deur die WKOD bepaal word.  Vir meer inligting oor vakveranderinge, sien www.bloemhofschool.co.za/vakveranderinge of kontak vir me. Elzabé van der Watt.  

Laai gerus die vakkeuses as ‘n PDF-dokument af deur op die skakel onder te klik.  

Graad 9’s kies in September hul vakke vir graad 10-12. (Die skakel hier onder is tans gesluit; maar sal in September open. Teken in met jou @bloemhofschool-adres om toegang tot die vorm te verkry.)

GRAAD 8-9 (2023-2024)

GROEP 1
Afrikaans Huistaal

GROEP 2: KIES EEN
English Home Language 
English First Additional Language

GROEP 3
Wiskunde

GROEP 4
Natuurwetenskappe

GROEP 5
Sosiale Wetenskappe (Aardrykskunde en Geskiedenis)

GROEP 6
Tegnologie

GROEP 7
Ekonomiese en Bestuurswetenskappe (EBW)

GROEP 8
Lewensoriëntering (LWO)

GROEP 9: KIES TWEE
Skeppende kuns: Drama
Skeppende kuns: Musiek
Skeppende kuns: Kuns

GROEP 10: KIES EEN
Duits Tweede Addisionele Taal
Frans Tweede Addisionele Taal
isiXhosa Tweede Addisionele Taal
Ingenieursgrafika en -ontwerp (IGO)
Rekenaarvaardigheid
Musiek

GROEP 11: KIES EEN (moet verskil van groep 10)
Duits Tweede Addisionele Taal
Frans Tweede Addisionele Taal
Ingenieursgrafika en -ontwerp (IGO)
Rekenaarvaardigheid
Kuns (by PJ Olivier)
 

GRAAD 10-12 (2023-2024)

GROEP 1
Afrikaans Huistaal

GROEP 2: KIES EEN
English Home Language 
English First Additional Language

GROEP 3
Lewensoriëntering

GROEP 4: KIES EEN
Fisiese Wetenskappe
Lewenswetenskappe
Ekonomie
Geografie
Verbruikerstudie
Visuele kunste
Ontwerpkunste
Inligtingstegnologie

GROEP 5KIES EEN
Wiskunde
Wiskundige geletterdheid

GROEP 6KIES EEN
Rekeningkunde
Geskiedenis
Musiek
isiXhosa Tweede Addisionele Taal
Frans Tweede Addisionele Taal
Duits Tweede Addisionele Taal
Ingenieursgrafika en -ontwerp
Inligtingstegnologie
Visuele kunste
Ontwerpkunste

GROEP 7KIES EEN
Lewenswetenskappe
Fisiese Wetenskappe
Dramatiese kunste
Visuele kunste
Ontwerpkunste
Musiek
Rekeningkunde
Rekenaartoepassingstegnologie (RTT)
Inligtingstegnologie

NEEM KENNIS VAN DIE VOLGENDE

Skeppende Kuns (groep 9 by graad 8 en 9) behels verrykingsvakke en voorafkennis van drama, kuns of musiek is nie nodig nie.  Musiek in groep 9 word sonder instrumentale onderrig aangebied.  Graad 8- en 9-leerders wat kuns as een van hul Skeppende Kuns-vakke neem, het twee periodes per siklus by die PJ Olivier Kunssentrum klas en stap as ‘n groep na en van die sentrum.  Leerders kan ongelukkig nie in graad 9 hul keuse in hierdie groep verander nie.    

Musiek as vak (groep 10 by Graad 8-9 en groep 6 en 7 by Graad 10-12) behels instrumentale onderrig (insluitend sang as instrument) asook ’n teoretiese komponent. Moontlike addisionele kostes is van toepassing. Meer inligting i.v.m. Musiek is by info@bloemhofschool.co.za beskikbaar. Graad 8- en 9-leerders kan musiek in groep 10 én musiek as een van hul Skeppende Kuns-keuses in groep 9 neem.    

Kuns as vak, Visuele Kunste en Ontwerpkuns word deur die PJ Olivier Kunssentrum gefasiliteer en addisionele kostes per jaar is betaalbaar.  Leeders woon klas in die middag ná skool by en het soggens sogenaamde vryperiodes wanneer daar Kuns op hul rooster verskyn. Gedurende hierdie periodes sit hulle in die Mediateek en doen tuiswerk wat hulle na skool sou moes doen. Graad 8- en 9-leerders kan kuns in groep 11 én kuns as een van hul Skeppende Kuns-keuses in groep 9 neem.

Inligtingstegnologie word deur Paul Roos Gimnasium gefasiliteer en addisionele kostes per jaar is betaalbaar.  Leeders woon klas in die middag ná skool by en het soggens sogenaamde vryperiodes wanneer daar Inligtingstegnologie op hul rooster verskyn. Gedurende hierdie periodes sit hulle in die Mediateek en doen tuiswerk wat hulle na skool sou moes doen.   

LET WEL:  Leerders kan nie in graad 9 ’n derde taal neem wat hulle nie in graad 8 geneem het nie. Leerders wat in grade 10 tot 12 by Bloemhof aansluit, het dikwels ’n agterstand in vakke soos Rekeningkunde en Wiskunde. Van personeellede word verwag om drie keer in dié verband ekstra hulp aan te bied. Enige verdere hulp wat benodig word, moet deur die leerder/ouers self bekom word of hulle moet die ekstra hulpklasse ná skool bywoon.