VAKKEUSES

Akademie is vir die Hoër Meisieskool Bloemhof ‘n topprioriteit en die skool bied graag aan leerders die geleentheid om sekere vakke te kies.  Nuwe graad 8’s kies hul vakke wanneer daar vir die skool aansoek gedoen word, terwyl graad 9-leerders in September hul vakke vir graad 10 tot 12 kies.

Vakveranderinge word wel toegelaat, maar geskied volgens ‘n streng proses met sluitingsdatums wat deur die WKOD bepaal word.  Vir meer inligting oor vakveranderinge, kontak vir me. Elzabé van der Watt.  

 

Laai gerus die vakkeuses as ‘n PDF-dokument af deur op die skakel onder te klik.  

NEEM KENNIS VAN DIE VOLGENDE

Skeppende Kuns (groep 9 by graad 8 en 9) behels verrykingsvakke en voorafkennis van drama, kuns of musiek is nie nodig nie.  Musiek in groep 9 word sonder instrumentale onderrig aangebied.  Graad 8- en 9-leerders wat kuns as een van hul Skeppende Kuns-vakke neem, het twee periodes per siklus by die PJ Olivier Kunssentrum klas en stap as ‘n groep na en van die sentrum.  Leerders kan ongelukkig nie in graad 9 hul keuse in hierdie groep verander nie.    

Musiek as vak (groep 10 by Graad 8, groep 11 by Graad 9, groep 6 en 7 by Graad 10-12) behels instrumentale onderrig (insluitend sang as instrument) asook ’n teoretiese komponent. Moontlike addisionele kostes is van toepassing. Meer inligting i.v.m. Musiek is by info@bloemhofschool.co.za beskikbaar. Graad 8- en 9-leerders kan musiek in groep 10 (graad 8) en groep 11 (graad 9) én musiek as een van hul Skeppende Kuns-keuses in groep 9 neem.    

Kuns as vak, Visuele Kunste en Ontwerpkuns word deur die PJ Olivier Kunssentrum gefasiliteer en addisionele kostes per jaar is betaalbaar.  Leeders woon klas in die middag ná skool by en het soggens sogenaamde vryperiodes wanneer daar Kuns op hul rooster verskyn. Gedurende hierdie periodes sit hulle iewers op die terrein en doen tuiswerk wat hulle na skool sou moes doen. Graad 8- en 9-leerders kan kuns in groep 11 én kuns as een van hul Skeppende Kuns-keuses in groep 9 neem.    

LET WEL:  Leerders kan nie in graad 9 ’n derde taal neem wat hulle nie in graad 8 geneem het nie. Leerders wat in grade 10 tot 12 by Bloemhof aansluit, het dikwels ’n agterstand in vakke soos Rekeningkunde en Wiskunde. Van personeellede word verwag om drie keer in dié verband ekstra hulp aan te bied. Enige verdere hulp wat benodig word, moet deur die leerder/ouers self bekom word of hulle moet die ekstra hulpklasse na skool bywoon.