VAKATURES

Die HMS Bloemhof adverteer tans TWEE vakatures.

Opvoeder: Wiskunde, WG en Natuurwetenskappe

EEN BEHEERLIGGAAMBETREKKING

’n Ervare opvoeder wat in staat is om die vakke Wiskunde, Wiskundige Geletterdheid (gr. 8-12) en Natuurwetenskappe (gr. 8-9) in Afrikaansmedium te onderrig.

 

Vereistes: 

B.Sc- graad plus onderwyskwalifikasie en SARO-registrasie

Ondervinding tot op graad 12-vlak

Kundigheid t.o.v. die kurrikulum

Rekenaarvaardig (MS Office en Google Classroom)

Vermoë om innoverende inisiatief te neem en om onafhanklik te funksioneer

Uitstekende klaskamerbeheer

Besondere vaardigheid in die bevordering van gesonde lewensbeginsels en waardes

’n Rolmodel; hardwerkend, gemotiveerd

Buigsaamheid t.o.v skoolverpligtinge buite skoolure

 

Diensaanvaarding:  1 Mei 2021 

Sluitingsdatum vir aansoeke:  26 Maart 2021 om 10:00


Rig skriftelike aansoeke aan:

Die Skoolhoof, Posbus 188, Stellenbosch, 7599

Sluit ’n aansoekbrief in Afrikaans, ’n CV (met drie referente) en gewaarmerkte kwalifikasies in. Geen elektroniese aansoeke sal oorweeg word nie.

Rig navrae aan me. Adéle Uys by info@bloemhofschool.co.za of op 021 887 3044

Opvoeder: Geografie en Afrikaans

EEN BEHEERLIGGAAMBETREKKING

’n Ervare opvoeder wat in staat is om die vakke Geografie en Afrikaans Huistaal (gr. 8-9) in Afrikaansmedium te onderrig.

Vereistes: 

B-graad plus onderwyskwalifikasie en SARO-registrasie

Kundigheid t.o.v. die kurrikulum

Rekenaarvaardig (MS Office en Google Classroom)

Vermoë om innoverende inisiatief te neem en om onafhanklik te funksioneer

Uitstekende klaskamerbeheer

Besondere vaardigheid in die bevordering van gesonde lewensbeginsels en waardes

’n Rolmodel; hardwerkend, gemotiveerd

Buigsaamheid t.o.v skoolverpligtinge buite skoolure

Meld ander vakke aangebied

 

Diensaanvaarding:  1 Mei 2021 

Sluitingsdatum vir aansoeke:  26 Maart 2021 om 10:00


Rig skriftelike aansoeke aan:

Die Skoolhoof, Posbus 188, Stellenbosch, 7599

Sluit ’n aansoekbrief in Afrikaans, ’n CV (met drie referente) en gewaarmerkte kwalifikasies in. Geen elektroniese aansoeke sal oorweeg word nie.

Rig navrae aan me. Adéle Uys by info@bloemhofschool.co.za of op 021 887 3044