VAKATURES

Die HMS Bloemhof adverteer tans EEN vakature vir ’n Skakelbeampte (Bloemhofbond).
Daar is ook EEN tendergeleentheid vir ’n Tennisakademie.

BLOEMHOFBOND: SKAKELBEAMPTE

EEN BEHEERLIGGAAMBETREKKING (VOLTYDS)
 
Waarna ons op soek is:
 • Die Bloemhofbond (oudskolierevereniging) is op soek na ’n knap, dinamiese en innoverende skakelbeampte.
Vaardighede en vereistes:
 • Puik organisatoriese en administratiewe vaardighede, veral ten opsigte van skakeling met oudleerders, die hantering van navrae en die koördinering van projekte en funksies.
 • Puik taal- en rekenaarvaardighede; vertroud met MS Office en Google Suite. Kennis van Alumnet sal in die kandidaat se guns tel.
 • Kennis van sosiale media en die bestuur van dié kanale.
 • Goeie mensevaardighede, welsprekend en afgerond.
 • Tweetalig (Afrikaans en Engels).
 • Vermoë om onafhanklik te funksioneer.
 • Bevordering van gesonde lewensbeginsels en waardes.
 • Bereidwilligheid om per geleentheid na-ure te werk.
Diensaanvaarding:  
 • 1 September 2022 
Sluitingsdatum vir aansoeke:  
 • Vrydag 24 Junie 2022 om 12:00
 • Aansoekers wat teen 22 Julie geen terugvoer ontvang het nie, moet asseblief hul aansoek as onsuksesvol beskou. 
Doen só aansoek: 

Om ’n aansoeke elektronies in te dien, stuur ’n  dekbrief in Afrikaans, ’n CV (met drie kontakbare referente) en enige gewaarmerkte kwalifikasies aan bloemhofbond@bloemhofschool.co.za.

‘n Fisiese aansoek kan by die skool ingedien of aan ons gepos/gekoerier word:

 • Die Skakelbeampte: Bloemhofbond, Posbus 188, Stellenbosch, 7599
 • Die Skakelbeampte: Bloemhofbond, HMS Bloemhof, Kochstraat, Krigeville, Stellenbosch, 7600
Enige vrae?

Rig navrae aan me. Maryna de Waal by maryna@bloemhofschool.co.za of telefonies op 021 887 3044.

TENNISAKADEMIE / TENNIS ACADEMY

GELEENTHEID OM TE TENDER 
Waarna ons op soek is:
 • Die HMS Bloemhof in Stellenbosch nooi gekwalifiseerde tennisafrigters uit om vir die bedryf van ’n voltydse tennisakademie by die skool te tender. Die afrigter sal die geleentheid hê om die tennisakademie in private hoedanigheid vanaf die skool se tennisbane te bestuur.
Vereistes:
 • Minimum Vlak 2-afrigtingskwalifikasie – “Advanced Tennis Instructor”
 • Registrasie by ITF / Tennis Suid-Afrika
Verwagtinge:  
 • Bestuur van ’n hoë prestasie tennisprogram vir Bloemhof- en ITF-spelers.
 • Afrigting van Bloemhof se tennisspanne – spesifiek die eerste tennisspan – in tegniese, taktiese asook psigiese aspekte van die sport.
 • Aanstelling van afrigters vir alle skoolspanne wat in skoleligas en aan toernooie deelneem.
 • Bywoning van nasionale en plaaslike skooltoernooie.
 • Samewerking met die skool se tennisbestuurder in terme van administrasie en beplanning.
 • Werwing van top junior tennisspelers vir die skool.
 • Handhawing en uitbou van ’n gesonde tenniskultuur by die HMS Bloemhof.
Sluitingsdatum vir aansoeke:  
 • Sondag 30 Junie 2022 om 12:00
Doen só aansoek: 

Om ’n aansoeke elektronies in te dien, stuur die tender saam met ’n  dekbrief in Afrikaans, ’n CV (met drie kontakbare referente) en gewaarmerkte kwalifikasies aan info@bloemhofschool.co.za.

‘n Fisiese aansoek kan by die skool ingedien of aan ons gepos/gekoerier word:

 • Die Skoolhoof, Posbus 188, Stellenbosch, 7599
 • Die Skoolhoof, HMS Bloemhof, Kochstraat, Krigeville, Stellenbosch, 7600
Enige vrae?

Rig navrae aan me. Carine Comerma by tennis@bloemhofschool.co.za of telefonies op 021 887 3044 (uitbreiding 2 – sportkantoor).

OPPORTUNITY TO TENDER 
What we are looking for:
 • Bloemhof Girls’ High School in Stellenbosch invites qualified tennis coaches to tender for the operation of a full-time tennis academy at the school. The coach will have the opportunity to run the tennis academy in a private capacity from the school’s tennis courts.
Requirements:
 • Minimum Level 2 coaching qualification — “Advanced Tennis Instructor”
 • Registration with ITF / Tennis South Africa
Expectations:
 •  
 • Management of a high-performance tennis program for Bloemhof and ITF players.
 • Coaching of Bloemhof’s tennis teams — specifically the first tennis team — in technical, tactical as well as psychological aspects of the sport.
 • Appointment of coaches for all school teams participating in school leagues and tournaments. 
 • Attendance of national and local school tournaments.
 • Collaboration with the school’s tennis manager in terms of administration and planning.
 • Recruitment of top junior tennis players for the school.
 • Maintaining and developing a healthy tennis culture at Bloemhof Girl’s High School.
Closing date:  
 • Sunday 30 June 2022 om 12:00
How to submit tenders: 

Send your electronic tender, including a cover letter, a CV (with three contactable referees) and certified qualifications to info@bloemhofschool.co.za.

A physical copy can be sent to the school:

 • The Principal, PO Box 188, Stellenbosch, 7599 188, Stellenbosch, 7599
 • The Principal, HMS Bloemhof, Koch Road, Krigeville, Stellenbosch, 7600
Enquiries?

Contact mrs. Carine Comerma at tennis@bloemhofschool.co.za or phone 021 887 3044 (extention 2 – sports office)