VAKATURES

Die HMS Bloemhof adverteer tans EEN vakature.

Opvoeder: Wiskunde

EEN BEHEERLIGGAAMBETREKKING

’n Ervare opvoeder wat in staat is om die vak Wiskunde (gr. 8-12) in Afrikaansmedium te onderrig.

Vereistes: 

  • B.Sc-of B.Com-graad met Wiskunde III en toepaslike onderwyskwalifikasie met SARO registrasie
  • Ondervinding tot Graad 12, NSS-nasiener en KABV
  • Uitstekende klaskamerbeheer
  • Handhaaf hoë akademiese standaard
  • Rekenaarvaardig (MS Office en Google Classroom)
  • Puik administratiewe- en organisatoriese vaardighede
  • Bevordering van gesonde lewensbeginsels en waardes
  • Aktiewe buitemuurse betrokkenheid
  • ’n Rolmodel, hardwerkend, gemotiveerd
  • Meld ander vakke aangebied

 

Diensaanvaarding:  1 Januarie 2022

Sluitingsdatum vir aansoeke:  14 Oktober 2021 om 12:00


Rig skriftelike aansoeke aan:

Die Skoolhoof, Posbus 188, Stellenbosch, 7599

Sluit ’n aansoekbrief in Afrikaans, ’n CV (met drie referente) en gewaarmerkte kwalifikasies in. Geen elektroniese aansoeke sal oorweeg word nie.

Rig navrae aan me. Adéle Uys by info@bloemhofschool.co.za of op 021 887 3044