POPIA

Jou persoonlike inligting is vir ons belangrik

Die Hoër Meisieskool Bloemhof het nog altyd u en u dogter(s) se persoonlike inligting as belangrik geag. Die Wet op Beskerming van Persoonlike Inligting 4 van 2013 (POPIA) het addisionele maatstawwe neergelê waaraan ons as skool moet voldoen.

Alle ouers/voogde (of matrikulante wat 18 jaar en ouer is) moet die volgende doen:

  • Lees die dekbrief om te verstaan waarom POPIA belangrik is en hoe dit u en u dogter(s) raak
  • Volooi Vorm A én Vorm B
  • Stuur hierdie twee vorms aan popia@bloemhofschool.co.za

WAT AS U NIE TOESTEMMING WIL GEE NIE?

Sou u verkies om NIE toestemming te gee dat u dogter(s) se foto’s/beelde/video’s deur die skool gebruik word NIE (Vorm A) of NIE toestemming gee dat u persoonlike inligting vir bemarkingsdoeleindes verwerk word NIE, word u gevra om ook hierdie Google Form ook te voltooi. Dit is slegs ’n ekstra kontrole om seker te maak ons kan u besluit om u persoonlike inligting te beskerm, eerbiedig.

NAVRAE

Ouers/Voogde wat enige navrae het, kan dit via e-pos aan die Adjunk-Inligtingsbeampte by popia@bloemhofschool.co.za rig.

Die vorms kan by die onderstaande skakels gevind word en registerpersoneel kan u dogter van ’n harde kopië voorsien indien u dit verkies.