PLAGIAATVERKLARING

Laai die plagiaatverklaring hier af

Plagiaat is wanneer ’n leerder iemand anders se idees, materiaal of intellektuele eiendom oorneem asof dit hul eie is. Dit is die steel van intellektuele eiendom.

Bloemhoffers word reeds vanaf graad 8 geleer hoe om ‘n bronnelys op te stel en inteksverwysings korrek te gebruik – dis nodig om plagiaat te vermy en veral handig vir studie ná skool! 

Wanneer ’n taak ingedien word, moet ’n getekende plagiaatverklaring aangeheg word – laai die plagiaatverklaring hier onder af.