OPEDAG

ONS OPEDAG HET REEDS OP 12 FEBRUARIE 2024 PLAASGEVIND

Kontak ons gerus by kommunikasie@bloemhofschool.co.za indien u ‘n skooltoer wil bespreek of afspraak wil maak.

Wat maak Bloemhof uniek ?

MOEDERTAALONDERIG

Ons glo in moedertaalonderrig

Onderrig in Bloemhof geskied in Afrikaans, want leerders wat in hul moedertaal onderrig word,  ontwikkel die nodige vaardighede om ook op universiteit te presteer, al is die onderrigmedium daar oorwegend Engels. Daar word baie klem op die aanleer van kritiese denkvaardighede gelê, want leerders word voorberei vir ’n wêreld waar probleemoplossing net so belangrik soos vakkennis is. Boonop is Bloemhof ná die 2017, 2018 én 2019 NSS-eksamens aangewys as die beste Afrikaansmediumskool in die Wes-Kaap.

ENKELGESLAG

Ons is ’n enkelgeslagskool

Goeie dissipline in ons klaskamers beteken dat leerders vinnig en doeltreffend werk en as enkelgeslagskool is die meisies gemaklik om in mekaar se teenwoordigheid op skoolwerk te fokus.  In die afgelope dekade was enkelgeslagskole steeds in die meerderheid van die top 20 skole in die Wes-Kaap. 

PRET

Skool kan ook pret wees!

Skool moet ook lekker wees en om pret te hê, is een van Bloemhof se strategiese doelwitte. Verskeie prettige aktiwiteite word deur die leerders beplan en bestuur en dra daartoe by dat leerders eendag met heimwee kan terugdink aan hulle skooldae.

WAARDEGEDREWE

Leer vir die lewe, nie net vir die eksamen nie

Bloemhoffers berei tussen graad 8 en 12 nie net vir die NSS-eksamen voor nie, maar ook vir die lewe. Ons is 'n waardegedrewe skool en moedig ons leerders aan om met respek, afgerondheid en integriteit die lewe aan te pak, altyd goeie werksetiek te handhaaf en vir mekaar, vir ander mense en vir die omgewing om te gee.

POTENSIAAL BO PRESTASIE

Potensiaal is belangriker as prestasie

Die HMS Bloemhof se visie is om gelukkige mense te hê wat hulle potensiaal in ’n doeltreffende, aangename en volhoubare omgewing ontdek en ontwikkel. Met ’n span toegewyde, hoogsbekwame opvoeders en professionele afrigters is Bloemhof die plek om te wees.

FAQ – Vrae wat dikwels opduik

Is daar ’n spesifieke vraag waarop jy ’n antwoord wil hê? Bestudeer gerus on Prospektus of vra ’n vraag via epos: info@bloemhofschool.co.za

Antwoorde op FAQs

Hoeveel leerders word elke jaar vir Bloemhof gekeur? Daar word jaarliks tussen 130 en 140 graad 8’s tot skool toegelaat, afhangende van die grootte van die graad 12-klas wat die vorige jaar die skool verlaat het.

Hoeveel leerders is daar normaalweg in ‘n registerklas? ’n Gemiddelde registerklas bevat 36 leerders en ons probeer altyd om tussen 34 en 38 leerders per klas te bly. Klasgroottes wissel weens leerders se vakkeuses.

Waar kry ek ’n aansoekvorm? Aansoekvorms vir 2025 sal in Februarie 2024 op die webwerf by www.bloemhofschool.co.za/aansoekvorm beskikbaar wees. In hierdie stadium wag ons nog op ’n direktief van die WKOD rakende aansoeke en aansoekvorms vir 2025 se leerderinname.

Wanneer sal ons weet of ons dogter(s) tot die skool toegelaat word? Aansoekvorms word eers ná die sluitingsdatum verwerk. Ons probeer om ouers so gou moontlik te laat weet, maar die keuringsproses kan tot 30 dae neem afhangende van die skoolhoof se dagboek en die aantal aansoeke wat ontvang word. Ouers behoort teen einde Mei te weet of die aansoek suksesvol was en of die leerder op die waglys geplaas is. 

Hoeveel kos dit om ’n leerder Bloemhof toe te stuur? Die huidige skoolgelde beloop R45 720 per kind per jaar. Losiesgelde vir verblyf in Huis Bloemhof is tans R43 000 per jaar per kind as dit nie wasgoed insluit nie. Vir meer inligting oor die skool- en losiesfooie, raadpleeg www.bloemhofschool.co.za/skoolfonds.

Is daar beurse beskikbaar? Ja, daar is één beurs: Die Maggie Laubser-gedenkbeurs. Inligting oor die beurs, asook die aansoekvorm daarvoor, sal by www.bloemhofschool.co.za/aansoekvorm beskikbaar wees sodra daar uitsluitsel oor die aansoekproses is.

AANSOEKE VIR 2025 OPEN OP 11 MAART 2024 EN SLUIT 12 APRIL 2024