PERSONEEL

LEIERSPAN

Wilna van Heerden

Skoolhoof

Me. Wilna van Heerden sluit in 1994 as adjunkhoof by die HMS Bloemhof aan waar sy Afrikaans Huistaal aanbied.  In 2010 neem sy die leisels as skoolhoof oor.

Winnie Viljoen

Adjunkhoof
Opvoeder:  English First Additional Language

Me. Winnie Viljoen word in 2019 deel van die Bloemhof-familie waar sy adjunkhoof en opvoeder in die Engelsdepartement werksaam is.

Johan Jacobs

Departementshoof: IT & Fasiliteite

Opvoeder:  Wiskunde, Wiskundige geletterdheid & Natuurwetenskappe

Elbie Keller

Departementshoof: Sport

Opvoeder:  Wiskunde

Santjie van Vuuren

Departementshoof: Kultuur

Opvoeder:  Afrikaans

Ilze Wright

Departementshoof: Menslike hulpbronne

Opvoeder:  Verbruikerstudie