KLASROOSTER

Bloemhof volg ’n 10-dag rooster wat uit twee siklusse bestaan.

NAVRAE
Rig asb. enige rooster-navrae aan me. Liezl Potgieter by liezl@bloemhofschool.co.za