Erekleure word volgens die riglyne uiteengesit in die Erekleurereglement toegeken.  Hierdie dokument kan hier onder afgelaai word. 

Sport

Leerders is verantwoordelik om aansoek te doen deur die aanlynvorm (skakel onder) in te vul.  Die Erekleurekomitee sal leerders kontak indien enige verdere ingligting benodig word. 

Navrae kan by me. Jenny King in die sportkantoor gemaak word. 

Afsnydatum vir SOMERSPORT: 31 MEI 2018

Afsnydatum vir WINTERSPORT en BUITESPORT: 18 JULIE 2018

Kennis word geneem van enkele buitesportsoorte wat na die afsnypunt plaasvind. Die afnsydatum vir hierdie sportsoorte is die laaste skooldag van September (28/09/18)

Kultuur

OPSOMMEND:

  1. Leerders ontvang uitslae/sertifkate ens. vanaf hul aktiwiteit.
  2. Leerders dien die bogenoemde by Mev. De Beer, nie meer as ‘n maand na ontvangs nie, in.
  3. Leerders ontvang die sertifikate ens. in ’n saalbyeenkoms.
  4. Die erekleurekomitee bespreek en besluit op toekennings.
  5. Leerders kontroleer die toekennings buite die biblioteek.
  6. Erekleure word toegeken.

LW: Leerders hoef dus nie spesifiek iewers aansoek te doen nie. 

Leerders handig deur die jaar hul sertifikate/medaljes by Mev. De Beer by die biblioteek in.  Die inligting word in ’n databasis vasgelê waarna die sertifikate/medaljes vir erkenning in ’n saalbyeenkoms uitgehandig word. Kultuurtoekennings moet so gou as moontlik, binne die maand van ontvangs, by die biblioteek ingehandig word.  

Alle sertifikate/medaljes moet teen die laaste skooldag van September ingedien word.  Slegs uitslae/prestasies wat in die Oktobervakansie bekend gemaak word sal nog in ag geneem word vir die prysuitdeling.  

Die toekenning van erekleure word dan deur die Erekleurekomitee bespreek en besluit.  Hulle word gelei deur die erekleurereglement. 

Die uitslae van die komitee word buite die biblioteek ten toon gestel waar leerders moet kontroleer en teken.  Enige navrae kan aan Mev. De Beer gerig word. 

AFSNYDATUM: Die laaste skooldag van September (28/09/18)

Akademie

Leerders doen nie aansoek vir akademiese erekleure nie.  Erekleure word toegeken volgens hul akademiese uitslae waarvan die skool klaar in besit is.  Lees gerus die erekleurereglement om die vereistes te sien. 

Alhoewel leerders nie aansoek doen nie sal hulle wel gevra word om dokumentasie te kontroleer.