EREKLEURE

Erekleurereglement

Erekleure word aan leerders toegeken volgens die riglyne wat in die Erekleurereglement uiteengesit is. Weens COVID-19 se invloed, dien die addendum vir 2021 as addisionele riglyn vir die 2021 prysuitdelingsfunksie.

‘n Kopie van dié dokument is op die webwerf onder “Belangrike dokumente” beskikbaar. 

AKADEMIE

Leerders hoef nie vir Erekleure in akademie aansoek te doen nie.  Akademiese prestasies word outomaties deur die Erekleurekomitee oorweeg.

SPORT

Leerders doen aansoek vir Erekleure in sport en aansoeke word deur die Erekleurekomitee oorweeg.  Die aansoekproses word hier onder uitgestip.

KULTUUR

Leerders doen aansoek vir Erekleure in kultuur en aansoeke word deur die Erekleurekomitee oorweeg. Die aansoekproses word hier onder uitgestip.

AANSOEKPROSES

Erekleure in Sport

  1. Leerders moet self vir Erekleure in Sport aansoek doen.
  2. Elektroniese aansoeke kan tot en met 13 September 2021 gedoen word. 
  3. Dit is die leerder se verantwoordelikheid om seker te maak dat die volledige inligting, soos uitgelees kan word tydens die Prysuitdeling, op die aansoekvorm verskyn.
  4. Voltooi die aanlynvorm via die skakel hier onder. 
  5. Kontroleer die toekennings wat buite die sportkantoor opgeplak is wanneer dit gereed is. 

Erekleure in Kultuur

  1. Leerders moet self vir Erekleure in Kultuur aansoek doen.
  2. Elektroniese aansoeke kan tot en met 13 September 2021 gedoen word. 
  3. Dit is die leerder se verantwoordelikheid om seker te maak dat die volledige inligting, soos uitgelees kan word tydens die Prysuitdeling, op die aansoekvorm verskyn.
  4. Voltooi die aanlynvorm via die skakel hier onder. 
  5. Leerders kontroleer dié toekennings buite die mediateek wanneer dit gereed is.
 
 

BELANGRIKE DATUMS

15 SEPT 2021

Sluitingsdatum vir alle aansoeke

28 SEPT 2021

Finale kontrole van toekennings deur leerders

20 OKT 2021

Prysuitdelingsfunksie (tydens skooltyd)

NAVRAE

Winnie Viljoen

Rig navrae oor Akademiese Erekleure aan me. Winnie Viljoen by winnie@bloemhofschool.co.za.

Rig navrae oor Erekleure in Sport aan me. Jenny King by jenny@bloemhofschool.co.za.

Rig navrae oor Erekleure in Kultuur aan me. Venessa de Beer by venessa@bloemhofschool.co.za.