Menu

COVID-19 NASIONALE INPERKING: 

Klik HIER vir inligting oor hoe die COVID-19 Nasionale Inperking ons raak.

Menu

COVID-19 NASIONALE INPERKING: 

Klik HIER vir inligting oor hoe die COVID-19 Nasionale Inperking ons raak.

AANSOEKVORM

AansoekE
VIR 2021
WORD NOU INGEWAG

DOEN SÓ AANSOEK:

 • Aansoeke vir toelating tot die HMS Bloemhof vir 2021 word nou ingewag.
 • Laai die aansoekvorm hier onder af en druk ‘n kopie uit.
 • Voltooi die aansoekvorm vir skool (asook koshuis indien daarvoor aansoek gedoen word) en heg die nodige dokumente aan.  ‘n Lys van dié dokumente verskyn op die aansoekvorm en ook hier onder.
 • Doen ook aansoek op die WKOD se webwerf.  Besonderhede hieroor verskyn op bl. 2 van die aansoekvorm.
 • Dien die voltooide vorm by die skool se ontvangs in / pos dit aan me. A. Uys, HMS Bloemhof, Posbus 188, Stellenbosch, 7599.
 • Gee die vertroulike verslag (op die laaste bladsy in die aansoekvorm of beskikbaar om af te laai hier onder) vir u dogter se huidige skoolhoof om te voltooi en direk aan ons te stuur.

 HIERDIE DOKUMENTE MOET AAN DIE VOLTOOIDE AANSOEKVORM VASGEHEG WORD

 1. Gewaarmerkte afskrif van bewys van adres.
 2. Gewaarmerkte afskrif van die leerder se immuniseringskaart.
 3. Gewaarmerkte afskrif(te) van die ouer(s)/voog(de) se ID.
 4. Gewaarmerkte afskrif van die leerder se geboortesertifikaat of ID.
 5. Gewaarmerkte afskrif van die leerder se nuutste skoolrapport.

IS DAAR BEURSE BY BLOEMHOF BESKIKBAAR?

 • Die HMS Bloemhof “koop” nie leerders nie en slegs een prestasiebeurs word jaarliks oorweeg.
 • Aansoeke vir die Maggie Laubser Gedenkbeurs, vernoem na een van ons bekendste oudleerders, open ook op 3 Februarie 2020. 
 • Die beurs word aan ‘n leerder toegeken wat op akademiese, sport óf kultuurgebied uitsonderlik presteer.
 • Die inligtingsdokument en nodige aansoekvorm sal vanaf 3 Februarie hier beskikbaar wees.
 • Aansoeke vir die beurs sluit ook op 17 Maart 2020.

LAAI DIE NODIGE VORMS HIER AF:

SLUITINGSDATUM VIR 2021-AANSOEKE:  VRYDAG 17 MAART 2020

LET WEL:

 • ’n Onvolledige aansoek kan ongelukkig nie vir toelating oorweeg word nie.
 • Die keuringskomitee se besluit is finaal.
 • Om teleurstelling te voorkom, moet u by meer as een skool aansoek doen soos deur die WKOD aanbeveel word.
 • Geen elektronie aansoeke sal oorweeg word nie.  Hierdie aansoekvorm moet by die skool ingedien / aan die skool gepos word. 
 • Dit is die ouer/voog se verantwoordelikheid om met u dogter se huidige skoolhoof op te volg dat die vertroulike verslag (op die laaste bladsy in hierdie ansoekvorm) aan ons teruggestuur is.

Vir navrae, kontak me. Adéle UYS