AANSOEKVORM

Gr. 8-aansoeke het reeds gesluit

GRAAD 8-AANSOEKE VIR 2023 HET OP 15 APRIL GESLUIT. 

Graad 8-12 (2022) of graad 9-12 (2023) leerders kan egter nog aansoek doen om by Bloemhof aan te sluit. 

 • Aansoeke vir toelating tot die HMS Bloemhof as graad 8-leerder vir 2023 het reeds op VRYDAG, 15 APRIL 2022 om middernag gesluit. Laat aansoeke kan ongelukkig nie in hierdie stadium oorweeg word nie.

DOEN SÓ AANSOEK:

 •  Slegs leerders in graad 8-12 (2022) of graad 9-12 (2023) se aansoeke kan geprossesseer word. 
 • Die Bloemhofaansoekvorm (wat die koshuisaansoekvorm insluit) kan hier afgelaai word. Druk dit uit, vul dit in en heg die nodige dokumente aan.  ‘n Lys van dié dokumente verskyn op die aansoekvorm en ook hier onder.
 • Gee die vertroulike verslag (op die laaste bladsy in die aansoekvorm of beskikbaar om hier af te laai) vir u dogter se huidige skoolhoof om te voltooi en direk aan ons te stuur.
 • NB – plaas die volledige Bloemhofaansoekvorm in ’n koevert wat verseël kan word en dien dit, met die nodige dokumente, by die skool se hoofhek in. Aansoeke kan Maandae tot Vrydae tussen 08:00 en 16:00 daar afgegee word (vul asb. die register by sekuriteit in). Me. Adéle Uys sal daagliks die koeverte ontvang en ouers/voogde die volgende werksdag per e-pos inlig dat die aansoekvorm ontvang is.
 • Aansoeke kan ook gepos / koerier word.
  Posadres: me. A. Uys, HMS Bloemhof, Posbus 188, Stellenbosch, 7599.
  Koerieradres: me. A. Uys, HMS Bloemhof, Kochstraat, Krigeville, Stellenbosch 7600. 

DOEN SÓ AANSOEK:

 • Aansoeke vir toelating tot die HMS Bloemhof vir 2023 open op 14 Maart en sluit op VRYDAG, 15 APRIL 2022 om middernag. Let asseblief daarop dat 15 April Goeie Vrydag is en dat die skool nie daardie dag oop sal wees nie.
 • TWEE aansoekvorms word vereis: Die WKOD-aansoek moet eerste voltooi word en daarna kan die Bloemhofaansoekvorm ingevul word.
 • Die WKOD-aansoekvorm word aanlyn voltooi – dit is vanaf 14 Maart by https://admissions.westerncape.gov.za beskikbaar. 
 • Die Bloemhofaansoekvorm (wat die koshuisaansoekvorm insluit) kan hier afgelaai word. Druk dit uit, vul dit in en heg die nodige dokumente aan.  ‘n Lys van dié dokumente verskyn op die aansoekvorm en ook hier onder; bewys van die WKOD-aansoek is baie belangrik.
 • Gee die vertroulike verslag (op die laaste bladsy in die aansoekvorm of beskikbaar om hier af te laai) vir u dogter se huidige skoolhoof om te voltooi en direk aan ons te stuur.
 • NB – plaas die volledige Bloemhofaansoekvorm in ’n koevert wat verseël kan word en dien dit, met die nodige dokumente, by die skool se hoofhek in. Aansoeke kan Maandae tot Vrydae tussen 08:00 en 16:00 daar afgegee word (vul asb. die register by sekuriteit in). Me. Adéle Uys sal daagliks die koeverte ontvang en ouers/voogde die volgende werksdag per e-pos inlig dat die aansoekvorm ontvang is.
 • Aansoeke kan ook gepos / koerier word.
  Posadres: me. A. Uys, HMS Bloemhof, Posbus 188, Stellenbosch, 7599.
  Koerieradres: me. A. Uys, HMS Bloemhof, Kochstraat, Krigeville, Stellenbosch 7600. 

 HIERDIE DOKUMENTE MOET AAN DIE VOLTOOIDE AANSOEKVORM VASGEHEG WORD

 1. Gewaarmerkte afskrif van bewys van adres.
 2. Gewaarmerkte afskrif(te) van die ouer(s)/voog(de) se ID.
 3. Gewaarmerkte afskrif van die leerder se geboortesertifikaat of ID.
 4. Gewaarmerkte afskrif van die leerder se nuutste skoolrapport.

IS DAAR BEURSE BY BLOEMHOF BESKIKBAAR?

 • Die HMS Bloemhof “koop” nie leerders nie en slegs een prestasiebeurs word jaarliks oorweeg.
 • Dit staan bekend as die Maggie Laubser-Gedenkbeurs.
 • Die beurs word aan nuwe leerders toegeken wat op akademiese, sport óf kultuurgebied uitsonderlik presteer.
 • Meer inligting, asook die aansoekvorm vir die Maggie Laubser-Gedenkbeurs, kan HIER afgelaai word.

LAAI DIE AANSOEKVORM HIER AF

LET WEL:

 • ’n Onvolledige aansoek kan ongelukkig nie vir toelating oorweeg word nie. Dit sluit skoolaansoeke in wat nie deur die WKOD-portaal gedoen is nie.
 • Die keuringskomitee se besluit is finaal.
 • Om teleurstelling te voorkom, moet u by meer as een skool aansoek doen soos deur die WKOD aanbeveel word.
 • Geen elektronie aansoeke sal oorweeg word nie. Hierdie aansoekvorm moet by die skool se hoofhek ingedien / aan die skool gepos word. 
 • Dit is die ouer/voog se verantwoordelikheid om met u dogter se huidige skoolhoof op te volg dat die vertroulike verslag (op die laaste bladsy in hierdie aansoekvorm) aan ons teruggestuur is.

Vir navrae, kontak me. Adéle UYS