AANSOEKVORM

AansoekE
VIR 2022
is nou oop

DOEN SÓ AANSOEK:

 • Aansoeke vir toelating tot die HMS Bloemhof vir 2022 word nou ingewag en sluit op VRYDAG, 26 MAART 2021 om 12:00.
 • Die aansoekvorm is hier onder beskikbaar; laai dit af en druk ‘n kopie uit.
 • Voltooi die aansoekvorm vir skool (asook koshuis indien daarvoor aansoek gedoen word) en heg die nodige dokumente aan.  ‘n Lys van dié dokumente verskyn op die aansoekvorm en ook hier onder.
 • Doen ook aansoek op die WKOD se webwerf.  Besonderhede hieroor verskyn op bl. 2 van die aansoekvorm en open in die nuwe jaar.
 • NB – plaas die volledige aansoekvorm in ’n koevert wat verseël kan word en dien die volledige aansoekvorm by die skool se hoofhek in. Aansoeke kan Maandae tot Vrydae tussen 08:00 en 16:00 daar afgegee word (vul asb. die register by sekuriteit in). Me. Adéle Uys sal daagliks die koeverte ontvang en ouers/voogde die volgende werksdag per e-pos inlig dat die aansoekvorm ontvang is.
 • Aansoeke kan ook gepos / koerier word.
  Posadres: me. A. Uys, HMS Bloemhof, Posbus 188, Stellenbosch, 7599.
  Koerieradres: me. A. Uys, HMS Bloemhof, Kochstraat, Krigeville, Stellenbosch 7600. 
 • Gee die vertroulike verslag (op die laaste bladsy in die aansoekvorm of beskikbaar om hier onder af te laai) vir u dogter se huidige skoolhoof om te voltooi en direk aan ons te stuur.

 HIERDIE DOKUMENTE MOET AAN DIE VOLTOOIDE AANSOEKVORM VASGEHEG WORD

 1. Gewaarmerkte afskrif van bewys van adres.
 2. Gewaarmerkte afskrif van die leerder se immuniseringskaart.
 3. Gewaarmerkte afskrif(te) van die ouer(s)/voog(de) se ID.
 4. Gewaarmerkte afskrif van die leerder se geboortesertifikaat of ID.
 5. Gewaarmerkte afskrif van die leerder se nuutste skoolrapport.

IS DAAR BEURSE BY BLOEMHOF BESKIKBAAR?

 • Die HMS Bloemhof “koop” nie leerders nie en slegs een prestasiebeurs word jaarliks oorweeg.
 • Aansoeke vir die Maggie Laubser Gedenkbeurs, vernoem na een van ons bekendste oudleerders, open ook in Februarie 2021. 
 • Die beurs word aan ‘n leerder toegeken wat op akademiese, sport óf kultuurgebied uitsonderlik presteer.
 • Die aansoekvorm vir die Maggie Laubser Gedenkbeurs kan HIER afgelaai word.
 • Die sluitingsdatum vir beursaansoeke is Vrydag, 26 Maart 2021.

LAAI DIE AANSOEKVORM HIER AF

LET WEL:

 • ’n Onvolledige aansoek kan ongelukkig nie vir toelating oorweeg word nie.
 • Die keuringskomitee se besluit is finaal.
 • Om teleurstelling te voorkom, moet u by meer as een skool aansoek doen soos deur die WKOD aanbeveel word.
 • Geen elektronie aansoeke sal oorweeg word nie.  Hierdie aansoekvorm moet by die skool se hoofhek ingedien / aan die skool gepos word. 
 • Dit is die ouer/voog se verantwoordelikheid om met u dogter se huidige skoolhoof op te volg dat die vertroulike verslag (op die laaste bladsy in hierdie aansoekvorm) aan ons teruggestuur is.

Vir navrae, kontak me. Adéle UYS