AansoekE
word nou
ingewag

AansoekE
word nou
ingewag

DOEN SÓ AANSOEK:

 • Laai die aansoekvorm hier onder af en druk ‘n kopie uit.
 • Voltooi die aansoekvorm vir skool (asook koshuis indien daarvoor aansoek gedoen word) en heg die nodige dokumente aan.  ‘n Lys van dié dokumente verskyn op die aansoekvorm en ook hier onder.
 • Dien die voltooide vorm by die skool se ontvangs in / pos dit aan me. A. Uys, HMS Bloemhof, Posbus 188, Stellenbosch, 7599.
 • Gee die vertroulike verslag (op die laaste bladsy in die aansoekvorm of beskikbaar om af te laai hier onder) vir u dogter se huidige skoolhoof om te voltooi en direk aan ons te stuur.

HEG HIERDIE DOKUMENTE AGTER AAN DIE VOLTOOIDE AANSOEKVORM:

 1. Gewaarmerkte afskrif van bewys van adres.
 2. Gewaarmerkte afskrif van die leerder se immuniseringskaart.
 3. Gewaarmerkte afskrif(te) van die ouer(s)/voog(de) se ID.
 4. Gewaarmerkte afskrif van die leerder se geboortesertifikaat of ID.
 5. Gewaarmerkte afskrif van die leerder se nuutste skoolrapport.

IS DAAR BEURSE BY BLOEMHOF BESKIKBAAR?

 • Die HMS Bloemhof “koop” nie leerders nie en slegs een prestasiebeurs word jaarliks oorweeg.
 • Aansoeke vir die Maggie Laubser Gedenkbeurs, vernoem na een van ons bekendste oudleerders, word nou ingewag.  
 • Die beurs word aan ‘n leerder toegeken wat op akademiese, sport óf kultuurgebied uitsonderlik prestreer.
 • Die inligtingsdokument en nodige aansoekvorm kan hier onder afgelaai word.
 • Aansoeke sluit op 15 Maart 2019.

LAAI DIE NODIGE VORMS HIER AF:

LAAI DIE NODIGE VORMS HIER AF:

SLUITINGSDATUM VIR AANSOEKE:  VRYDAG, 15 MAART 2019

LET WEL:

 • ’n Onvolledige aansoek kan ongelukkig nie vir toelating oorweeg word nie.
 • Die keuringskomitee se besluit is finaal.
 • Om teleurstelling te voorkom, moet u by meer as een skool aansoek doen soos deur die WKOD aanbeveel word.
 • Geen elektronie aansoeke sal oorweeg word nie.  Hierdie aansoekvorm moet by die skool ingedien / aan die skool gepos word. 
 • Dit is die ouer/voog se verantwoordelikheid om met u dogter se huidige skoolhoof op te volg dat die vertroulike verslag (op die laaste bladsy in hierdie ansoekvorm) aan ons teruggestuur is.

Vir navrae, kontak me. Adéle UYS