AANSOEKVORM

Graad 8-aansoeke is gesluit vir 2025

DOEN SÓ AANSOEK:

 • Aansoeke vir toelating tot die HMS Bloemhof vir 2023 open op 14 Maart en sluit op VRYDAG, 15 APRIL 2022 om middernag. Let asseblief daarop dat 15 April Goeie Vrydag is en dat die skool nie daardie dag oop sal wees nie.
 • TWEE aansoekvorms word vereis: Die WKOD-aansoek moet eerste voltooi word en daarna kan die Bloemhofaansoekvorm ingevul word.
 • Die WKOD-aansoekvorm word aanlyn voltooi – dit is vanaf 14 Maart by https://admissions.westerncape.gov.za beskikbaar. 
 • Die Bloemhofaansoekvorm (wat die koshuisaansoekvorm insluit) kan hier afgelaai word. Druk dit uit, vul dit in en heg die nodige dokumente aan.  ‘n Lys van dié dokumente verskyn op die aansoekvorm en ook hier onder; bewys van die WKOD-aansoek is baie belangrik.
 • Gee die vertroulike verslag (op die laaste bladsy in die aansoekvorm of beskikbaar om hier af te laai) vir u dogter se huidige skoolhoof om te voltooi en direk aan ons te stuur.
 • NB – plaas die volledige Bloemhofaansoekvorm in ’n koevert wat verseël kan word en dien dit, met die nodige dokumente, by die skool se hoofhek in. Aansoeke kan Maandae tot Vrydae tussen 08:00 en 16:00 daar afgegee word (vul asb. die register by sekuriteit in). Me. Adéle Uys sal daagliks die koeverte ontvang en ouers/voogde die volgende werksdag per e-pos inlig dat die aansoekvorm ontvang is.
 • Aansoeke kan ook gepos / koerier word.
  Posadres: me. A. Uys, HMS Bloemhof, Posbus 188, Stellenbosch, 7599.
  Koerieradres: me. A. Uys, HMS Bloemhof, Kochstraat, Krigeville, Stellenbosch 7600. 
Aansoekvorms vir Graad 9 tot 12 is regdeur die jaar beskikbaar. 
Aansoeke vir Graad 8 2025 het op Maandag, 11 Maart op die WKOD-webtuiste geopen en Vrydag 12 April 2024 gesluit.
Die proses is as volg:
STAP 1
STAP 2

Daar sal twee aansoeke wees wat u moet voltooi:

 1. Die verpligte aansoek op die WKOD se aansoekstelsel. Hierdie aansoeke open 11 Maart 2024 en sluit 12 April 2024. Alle aansoeke moet eers op die WKOD se stelsel gedoen word. U sal wel hier ʼn bewys van aansoek ontvang. 
 • Die WKOD vereis dat alle aansoeke eerstens op hulle stelsel vasgelê word. Aansoeke op die WKOD se stelsel open op 11 Maart 2024
 • Die skakel om u dogter se aansoek op die WKOD se webwerf te registreer is: https://admissions.westerncape.gov.za  U moet op hierdie stelsel registeer en dan inteken om alle nodige velde te voltooi. 
 1. HMS Bloemhof se aansoekvorm en vertroulike verslag wat aanvullend is tot die WKOD se aansoeke.
 • Die aansoekvorms is vanaf 10 Maart 2024 op ons webtuiste beskikbaar en moet teen 12 April 2024 in harde kopie aan die skool besorg word.
 • Die HMS Bloemhof sal vanaf 10 Maart 2024 ook ʼn aansoekvorm beskikbaar stel vir wat die aansoekproses vir u sal vergemaklik.
 • Hierdie vorm vervang nie die WKOD se aansoeke nie en is slegs aanvullend tot die WKOD se aansoeke om te verseker dat die skool kan monitor of u aansoek deur die WKOD vasgevang en aan ons gestuur word wanneer plasings begin.
 • HMS Bloemhof se aansoekvorm kan dus nie sonder die kopie van u WKOD bewys van aansoek ingedien word nie.
 • Hierdie Bloemhof aansoekvorm moet fisies by die skool ingedien / aan die skool gepos of gekoerier word teen 12 April 2024.
 • Aansoekvorms kan van Maandag tot Vrydag tussen 08:00 en 16:00 by die sekuriteitshek ingehandig word.
 • Verseker asseblief dat u ook die intekenregister voltooi.
 • Onthou asb. dat die WKOD se bewys van aansoek aangeheg moet wees. 

Title
STAP 4
 • Die aansoeke word vanaf 15 April tot 17 Mei 2024 geprosesseer en plasings gemaak. 
 • Die WKOD se aansoekstelsel sal vanaf 29 Mei 2024 die uitkoms van alle aanlyn aansoeke reflekteer.
 • Ouers sal tussen 29 Mei en 3 Junie 2024 ‘n e-pos of SMS ontvang met die uitkoms van die WKOD se aansoek. 
 • Ouers moet die WKOD se plasing via e-pos bevestig. Die e-posse sal ‘n skakel bevat wat ouers kan volg om die bevestiging af te handel.
 • Hierdie bevestiging moet geskied tussen 29 Mei en 14 Junie 2024. 
 • Na afloop van die bevestiging is plasings afgehandel en sal HMS Bloemhof aan u die nodige inligting verskaf rondom die registrasieproses. 
 • Enige laat plasings sal na 14 Junie 2024 eers geskied. 

AANSOEKVORMS:

 
Vir ENIGE navrae kontak ons by aansoeke@bloemhofschool.co.za

AANSOEKVORM

aansoeke word gedoen deur die WKOD se skooltoelating-stelsel wat op 11 maart 2024 open

In lyn met die proses sal HMS Bloemhof se vorms ook vanaf 10 maart 2024 beskikbaar wees

DOEN SÓ AANSOEK:

 • Aansoeke vir toelating tot die HMS Bloemhof vir 2023 open op 14 Maart en sluit op VRYDAG, 15 APRIL 2022 om middernag. Let asseblief daarop dat 15 April Goeie Vrydag is en dat die skool nie daardie dag oop sal wees nie.
 • TWEE aansoekvorms word vereis: Die WKOD-aansoek moet eerste voltooi word en daarna kan die Bloemhofaansoekvorm ingevul word.
 • Die WKOD-aansoekvorm word aanlyn voltooi – dit is vanaf 14 Maart by https://admissions.westerncape.gov.za beskikbaar. 
 • Die Bloemhofaansoekvorm (wat die koshuisaansoekvorm insluit) kan hier afgelaai word. Druk dit uit, vul dit in en heg die nodige dokumente aan.  ‘n Lys van dié dokumente verskyn op die aansoekvorm en ook hier onder; bewys van die WKOD-aansoek is baie belangrik.
 • Gee die vertroulike verslag (op die laaste bladsy in die aansoekvorm of beskikbaar om hier af te laai) vir u dogter se huidige skoolhoof om te voltooi en direk aan ons te stuur.
 • NB – plaas die volledige Bloemhofaansoekvorm in ’n koevert wat verseël kan word en dien dit, met die nodige dokumente, by die skool se hoofhek in. Aansoeke kan Maandae tot Vrydae tussen 08:00 en 16:00 daar afgegee word (vul asb. die register by sekuriteit in). Me. Adéle Uys sal daagliks die koeverte ontvang en ouers/voogde die volgende werksdag per e-pos inlig dat die aansoekvorm ontvang is.
 • Aansoeke kan ook gepos / koerier word.
  Posadres: me. A. Uys, HMS Bloemhof, Posbus 188, Stellenbosch, 7599.
  Koerieradres: me. A. Uys, HMS Bloemhof, Kochstraat, Krigeville, Stellenbosch 7600. 
 
Vir navrae, kontak ONS ADMINKANTOOR