VERVANGING VAN DAKKE

VERVANGING VAN DAKKE

Nadat ons baie lank daarvoor moes wag, het die WKOD die vervanging van beide die skool en koshuis se dakke goedgekeur en gedeeltelik befonds.

Dit is vir ons belangrik om die veiligheid van ons leerders, ouers, personeel en werkers op die terrein te verseker.

Hiemee gee ons dus amptelik kennis dat die proses om die dakke te vervang vanaf 18 September sal plaasvind. Die projek sal aaneenlopend vir ongeveer nege weke duur. Daar is deeglik beplan om so min moontlik ontwrigting by beide die skool en koshuis te veroorsaak.

Alle wetgewing en reëls vir die veilige verwydering van asbes sal streng toegepas word. Die proses sal deurgaans deur ons fasiliteitsbestuurder, mnr. Gideon Janse van Rensburg, asook die vereiste kundiges gemonitor word. Daar sal geen toegang wees tot die areas waar gewerk word nie.

Baie dankie by voorbaat vir u samewerking en begrip in hierdie verband.

Vriendelike groete.

WILNA VAN HEERDEN
SKOOLHOOF