Reëlings vir laaste dag van eksamen

Die volgende reëlings vir Woensdag 15 Junie, die laaste dag van die eksamen vir on graad 8-11’s, word hiermee deurgegee:

1. Woensdag 15 Junie en Maandag 20 Junie begin alle vraestelle reeds om 08:00 en verdaag ná die skryftyd verby is.
2. Graad 10 Musiek V2 (15 Junie) begin om 11:00 in kamer 17. 
3. Graad 10 Musiek V1, Graad 11 isiXhosa en graad 12 Derde tale wat op 15 Junie in die saal sou skryf,  skuif na die Sentrum.


Rig enige navrae aan die Eksamenhoof, me. Anneke van der Merwe, by anneke@bloemhofschool.co.za.