POPIA – baie belangrike inligting vir ouers

Die Hoër Meisieskool Bloemhof het nog altyd u en u dogter(s) se persoonlike inligting as belangrik geag. Die Wet op Beskerming van Persoonlike Inligting 4 van 2013 (POPIA) het addisionele maatstawwe neergelê waaraan ons as skool moet voldoen.

Ouers/Voogde word op die belangrike e-pos gewys wat vandag aan hulle gestuur is. 

Dit bevat ’n dekbrief waarin POPIA kortliks opgesom en die prosedure wat ouers moet volg, verduidelik word. Twee vorms, Vorm A en Vorm B, moet asseblief teen Vrydag 28 Januarie 2022 aan die skool teruggestuur word – e-pos dit aan popia@bloemhofschool.co.za.

Die dokumente vereis nie dat u toestemming gee vir enigiets meer as wat voorheen die praktyk was nie. Dit laat ons egter toe om voort te gaan met die dienslewering wat u as ouer van Bloemhof verwag.

Sou u verkies om NIE toestemming te gee dat u dogter(s) se foto’s/beelde/video’s deur die skool gebruik word NIE (Vorm A) of NIE toestemming gee dat u persoonlike inligting vir bemarkingsdoeleindes verwerk word NIE, word u gevra om ook hierdie Google Form ook te voltooi. Dit is slegs ’n ekstra kontrole om seker te maak ons kan u besluit om u persoonlike inligting te beskerm, eerbiedig.

Ouers/Voogde wat enige navrae het, kan dit via e-pos aan die Adjunk-Inligtingsbeampte by popia@bloemhofschool.co.za rig.

Die vorms kan by die onderstaande skakels gevind word en registerpersoneel kan u dogter van ’n harde kopië voorsien indien u dit verkies.