Sluitkassies 2021 en 2022

Leerders wat in 2021 sluitkassies gehuur het, word herinner dat alle sluitkassies teen Vrydag 3 Desember om 12:00 ontruim en oopgesluit moet wees. Slotte wat daarna nog op sluitkassies is, sal geknip moet word.

Leerders wat ’n sluitkassie vir 2022 weens mediese redes wil bespreek, kan dit solank by me. Venessa de Beer (venessa@bloemhofschool.co.za) doen. ’n Brief van die ouer sowel as die mediese praktisyn word benodig. 

Sluitkassies sal volgende jaar op grond van die volgende kriteria toegeken word:

  1. Mediese redes (slegs op versoek van ouer en mediese praktisyn)
  2. Senioriteit in graadverband
  3. Musiekinstrumente wat berging benodig
  4. Sportitems wat berging benodig

Onthou ook die volgnede:

  • Koshuisleerders kan ongelukkig nie aanspraak op sluitkassies maak nie.
  • IGO-leerders het stoorplek vir hul tekenborde in die IGO-lokaal.