Afwesighede: korrekte e-posadres

In Vrydag se nuusbrief is die e-posadres vir afwesighede as “afwesig@bloemhofschool” deurgee, maar die korrekte adres is as volg: afwesighede@bloemhofschool.co.za

Ouers/voogde word dus gevra om enige leerderafwesighede (bv. siekte) na me. Adéle Uys te stuur – gebruik die adres afwesighede@bloemhofschool.co.za.

SPESIALE VERLOF / COVID / ISOLASIE

Waar ’n leerder spesiale verlof versoek (bv. afsprake by ’n spesialis) moet dit ten minste twee dae voor die tyd aan me. Winnie Viljoen (winnie@bloemhofschool.co.za) gerig word.
COVID-gevalle word aan me. Winnie Viljoen én me. Anneke van der Merwe (anneke@bloemhofschool.co.za) gerapporteer.

Raapleeg gerus die Afwesigheidsbeleid by www.bloemhofschool.co.za/afwesigheid indien daar onsekerheid is.