Middagverkeer: proeflopie vanaf 30 Aug 2021

Verkeersvloei ná skool in Kochstraat is vir ouers, leerders en personeel ’n frustrasie en die skool wil graag vir hierdie week ’n moontlike oplossing op die proef stel. Hierdie week sl ouers/voogde by die koshuishek kan inry, leerders oplaai en dan weer by die koshuishek uitry. 

  • Ouers/voogde in voertuie sal tussen 14:00 en 14:45 toegang tot die skoolterrein hê. 
  • Ry by die Koshuishek in.
  • Ouers/voogde parkeer voor die Sentrum of in die parkeerarea op die gras tussen die Sentrum en Kochstraat, maar bly in hul voertuie – niemand word toegelaat om uit te klim nie.
  • Leerders kan opgelaai word, maar dit is nie ’n aflaaisone nie. Moet asseblief nie middagetes of sportklere vir leerders bring nie.
  • Ouers/voogde ry weer by die Koshuishek uit.
Verder herinner ons dat die sirkel by die KWIKSPAR @ Paul Roos soos ’n toegeeteken werk: die voertuig wat eerste stop, het die reg om eerste te ry.