Heropening van skool – 26 Julie 2021

In hierdie stadium heropen die skool op 26 Julie soos uiteengesit in “PLAN B” in ons vorige kommunikasie.

PLAN B: Die skool heropen 26 Julie 2021.

  1. Die assesseringsrooster neem onmiddellik ‘n aanvang soos hieronder uiteengesit.
  2. Die normale formele assesseringsprosedures geld.
  3. Leerders skryf tot 11:00 waarna hul verdaag.
  4. Opvoeders verdaag 13:00.
  5. Die siklusrooster begin op 2 Augustus 2021 met Dag 1.

Ons herinner dat die Assesseringsrooster as volg verander:

  • Maandag 26 Julie word Maandag 5 JULIE se vakke geskryf
  • Dinsdag 27 Julie word Dinsdag 6 JULIE se vakke geskryf
  • Woensdag 28 Julie word Woensdag 30 JUNIE se vakke geskryf
  • Donderdag 29 Julie word Donderdag 1 JULIE se vakke geskryf
  • Vrydag 30 Julie word 2 Vrydag JULiE se vakke geskryf