R5 vir civviedag – 15 Junie 2021

Beste ouer/voog

Volgende Dinsdag is civviedag en Phoenix, ons vereniging vir gemeenskapsinteraksie, samel geld vir die Stellenbosch Nagskuiling in. ’n Projek is nou op d6 gelaai sodat u vinnig en maklik hierdie R5 namens u dogter kan betaal.

Indien u aan u dogter(s) se d6+ profiel gekoppel is, sal u outomaties die opsie sien om R5 te betaal. Ouers/voogde wat nie aan hul dogter(s) se profiel gekoppel is nie, kan as volg te werk gaan:

  • druk op die drie horisontale strepies in die linker hoek bo
  • kies “koppel” of “connect”
  • kies “leerder” of “learner” en volg die instruksies wat op die skerm verskyn 
Ons moedig u aan om van hierdie betaalopsie gebruik te maak sodat ons die hantering van muntstukke in die betaalkantoor tot ’n minimum kan beperk. 
 
Dankie vir u begrip en samewerking.
 
Betaalkantoorpersoneel