Sport- en kultuuraktiwiteite: Staatskoerantregulasies

Ons deel ’n opsomming van die nuutste regulasies in terme van sport- en kultuuraktiwiteite soos gepubliseer in die Staatskoerant van 28 Mei 2021 (no. 44633, bl. 6-8).

SPORT

Daar word duidelikheid oor die staking van kontaksport gegee:

  • Hokkie en netbal word as kontaksport geklassifiseer terwyl atletiek en landloop, swem en tennis as nie-kontaksportsoorte gereken word [punt 3(1)(a) v en ix, 3(1)(b) ii, xviii en xix]. 
  • Alle kontaksport, wat byeenkomste en wedstryde insluit, word tot verdere kennisgewing verbied [punt 3(2)].
  • Nie-kontaksportsoorte mag met oefeninge en intraskoolwedstryde (intern; tussen spanne van dieselfde skool) voortgaan; aktiwiteite wat soortgelyk aan nie-kontaksportsoorte is (bv. LWO-prakties waar gehardloop word) mag ook voortgaan mits dit aan die nodige veiligheidsprotokol voldoen [punt 3(3)].
  • Wedstryde, nasionale byeenkomste of toernooie vir nie-kontaksportsoorte waar leerders na ander skole of provinsies moet reis, is ook opgeskort [punt 3(6)].

Sportverwante fiksheidsessies gaan Maandag tot Vrydag tussen 14:30 en 15:30 voort en ’n algemene welstandsprogram sal vanaf 21 Junie tussen 11:15 en 12:15 aangebied word. Hierdie welstandsprogram is nie verpligtend nie, maar ons moedig leerders aan om ná hul toetse hieraan deel te neem.

KULTUUR

Daar word ook duidelikheid oor kultuuraktiwiteite gegee:

  • Alle intraskool (interne) kuns- en kultuuraktiwiteite, met die uitsondering van kore, mag sonder toeskouers voortgaan [punt 3(3)].
  • Kultuurkompetisies tussen skole, soos by debat en verenigings, mag slegs op virtuele platforms geskied aangesien reise tussen skole en provinsies, soos by sport, ook hier verbied word [punt 3(8)].
  • Kooroefeninge, -kompetisies en optredes word egter tot verdere kennisgewing verbied [punt 3(10)]). 
Oefening vir Accelerando is gevolglik tot verdere kennisgewing gestaak, maar alle ander kultuuraktiwiteite gaan vir eers voort.