Graad 9-kunsleerders na PJ Olivier

GRAAD 9-KUNSLEERDERS

Op Dinsdag 1 Junie meld al die Graad 9-klasse wat Kuns as deel van hul Skeppende Kuns-keusevakke neem, direk by die Kunssentrum om 08:30 aan.

Julle sal om 12:30 huis toe/ koshuis toe verdaag word. Bring asseblief pousekos saam – julle sal nie die Kunssentrum voor 12:30 mag verlaat nie.

Graad 9-leerders wat nie Kuns as een van hul keusevakke neem nie, bly Dinsdag tuis.