Graad 8-Kunsleerders: Klas by PJ Olivier

GRAAD 8-KUNSLEERDERS

Op Donderdag 27 Mei meld al die Graad 8-klasse wat Kuns as deel van hul Skeppende Kuns-keusevakke neem (8.2 / 8.9 / 8.32) direk by die Kunssentrum om 08:30 aan.

Julle sal om 12:30 huis toe / koshuis toe verdaag word.

8.8 se leerders bly Donderdag tuis.

TOETSROOSTER