Matriekfunksie 2021: Kennisgewing vir graad 11-ouers

Die graad 11-ouers het jaarliks die voorreg om vir die matrieks ’n spesiale funksie te reël. Alhoewel daar steeds aan COVID-veiligheidsmaatreëls voldoen moet word, gaan ons voort met vanjaar se beplanning. 

Dié funksie kan slegs gebeur danksy die onbaatsugtige betrokkenheid van ons ouers – ons waardeer dit opreg. Me. Martinnet Bonsma sal vanjaar as ouer-koördineerder dien. Graad 11-ouers word gevra om aan te dui by watter aspek van die funksie hulle betrokke wil wees – voltooi asb. Die Google Form voor of op Vrydag 16 April by die volgende skakel: bit.ly/Matriekfunksie_ouers

Vir enige navrae, kan me. Bonsma (ouer-koördineerder – 082 820 0600) of me. Elna Kruger (graadhoof – elana@bloemhofschool.co.za) gekontak word.