Graad 9’s en 11’s: Boodskap vanaf me. Korver

Die volgende boodskap is vir graad 9- en 11-leerders wat vanjaar by me. Korver Engels neem.

 

Dear students

Please log into Google Classroom using the following code. 

Grade 9 English Home Language Google Classroom code: t37qymt

Grade 11 English First Additional Language Google Classroom code: 7chk4hu

Kind regards

Mrs Korver