Graad 9’s: Ruiling op toetsrooster

Graad 9’s word op ’n belangrike kennisgewing gewys rakende die toetsperiode op 17 September: Die geskeduleerde Engels- en Afrikaanstoetse ruil om.

Graad 9’s skryf gevolglik op Donderdag, 17 September (Dag 4) in die toetsperiode Engels (60 minute), en dan in periode 1 (ná die pouse) die Afrikaanstoets in die lokale waar hulle gewoonlik klas het.