Graad 12’s: Briewe van ouers ontvang

Me. Wilna van Heerden deel graad die volgende briewe wat van graad 12-ouers ontvang is.

Brief 1

Beste Wilna

Ek moes lankal hierdie geskryf het, maar dis darem nog nie te laat nie, hoop ek:

Baie dankie vir alles wat julle as leiers en personeel vir die matrieks van 2020 gedoen het en steeds doen;

Baie dankie dat – te midde van baie moeilike persoonlike, gesondheids- én onderrigomstandighede julle die matrieks gerusgestel het, ‘n voorbeeld gestel het van verantwoordelikheid en positiwiteit en vir hulle ten volle daar was in hierdie moeilike jaar;

Baie dankie vir elke matriekonderwyser wat meer as sy of haar deel doen om die akademie selfs nog beter en meer toegewyd aan te bied as in vorige jare – ons sien dit raak;

Baie dankie dat julle – ten spyte van baie opinies uit baie monde – die veiligheid van die personeel en leerders eerste stel met rasionele, deernisvolle en goed-gemotiveerde besluite;

Baie dankie vir elke dag dat elke personeellid met omgee en ‘n hoopvolle gemoed skool toe gekom het en die matrieks met hulle voorbeeld aangemoedig en tot hoogtes aangespoor het;

Baie dankie vir die normaliteit wat julle gebring het deur steeds as opvoeders die beste in die meisies na vore te laat kom, al het die omstandighede van julle bo-menslike volwassenheid en onselfsugtigheid geverg, en dat julle dit steeds doen;

Baie dankie dat julle vasstaan in julle begrip vir emosionele “ops” en “afs” van matrieks wat in hulle jeugdige teleurstelling onregverdiglik die skool kritiseer terwyl dit eintlik gerig is op die ongekende omstandighede buite almal se beheer;

Baie dankie dat julle dit vergewe en dat julle nie rondgeruk word deur die winde van negatiewe kommentaar of uitsprake van teleurstelling of woorde van ongelukkigheid nie;

Baie dankie aan jou en elke personeellid wat skool toe kom, wat hulle deel doen, wat die meisies veilig hou en die reëls toepas, wat vir elkeen van julle op sy of haar manier ook maar moeilik en stresvol moet wees;

Baie dankie…. want daar is baie baie ouers en leerders wat ongelooflik dankbaar is vir wat julle doen in hierdie tyd al kom dit nie altyd tot julle ore nie.

Elke dag as julle daar by die skool aankom, slaggereed vir die onbeplande en moeilike uitdagings van die dag, weet asb dat daar ‘n wolk van ouers en leerders is wat opreg dankbaaar is en by terugskouing in die toekoms nog meer dankbaar gaan wees vir wat julle in 2020 gedoen het; 

BAIE DANKIE, Bloemhof!

Brief 2

Beste Wilna

 

Ek kan nou nie meer stilbly nie…

 

Ek is so jammer en moet erken, ook skaam, om te hoor en lees wat van die matrieks en hulle ouers te sê het oor die matriekafskeid. (Dit laat my soms wonder of mense nie dalk hul eie groentetuine moet begin sodat hulle meer produktief besig gehou kan word nie.)

 

Baie dankie vir jou deeglik uiteengesette brief met goeie redes en feite as antwoord op ‘n leerder wat dit wou laat voorkom dat sy namens die hele graad praat. Ek kan jou verseker dat sy nie die reg gehad het om as spreekbuis van die groep op te tree nie. Ons kinders is baie meer veerkragtig as wat baie van hulle ouers dink en alles van 2020 was nie nét sleg gewees nie. Inteendeel, as hulle die moeite sal doen om régtig met hulle kinders te gesels, sonder om hulle eie drome en ideale deur hulle te probeer verwesenlik, sal hulle agterkom dat ons bloedjies meeste van die tyd nogsteeds ‘n “royal time” het saam met hulle vriende en eintlik net tyd saam met mekaar wil deurbring en bo alles, matriek eindeksamen wil skryf.

 

Baie, baie dankie vir die onverpose voortswoeg om Bloemhof staande te laat bly met dieselfde standaarde as waaraan ons almal gewoond is. Ek weet maar net te goed van die baie ekstra ure van beplanning, somme maak, berading, nuwe vaardighede aanleer, frustasies hanteer, konflik afweer en opstaan en aangaan wanneer jy té moeg is om jou oë oop te hou. Dankie aan alle personeel, beheerliggaam lede, vrywilligers en diensverskaffers wat hierdie pragtige skool effektief laat voortgaan ten spyte van die abnormale druk en uitdagings van hierdie vreemde tyd.

 

Sterkte vir die laaste gedeelte van die jaar.

 

Vriendelike groete.