Belangrike opname vir leerders: Afstandsonderig

’n Belangrike opname word tans gedoen om te bepaal hoeveel van ons leerders het voldoende toegang tot afstandsonderrig.  Die volgende is belangrik:

  • Dit moet asb. deur die leerders ingevul word (en nie deur ouers/voogde nie)
  • Gebruik asb. jou naam en van en nie ‘n skuilnaam nie
  • Lys asb. al die vakke en opvoeders by die laaste vraag indien jy “Ja” geantwoord het
  • Die opname is ook by bit.ly/hmsbeleer beskikbaar
VOLTOOI ASB. DIE OPNAME TEEN VRYDAG 17 APRIL OM 12:00