COVID-19 NASIONALE INPERKING: 

Klik HIER vir inligting oor hoe die COVID-19 Nasionale Inperking ons raak.

COVID-19 NASIONALE INPERKING: 

Klik HIER vir inligting oor hoe die COVID-19 Nasionale Inperking ons raak.

Reëlings tydens Woordfees

Die Toyota US Woordfees begin op Vrydag 6 Maart en ’n aantal produksies vind in die Bloemhof Sentrum en -skoolsaal plaas.  Ons gee graag die volgende belangrike inligting aan ouers en leerders deur.  Hierdie reëlings sal van Vrydag 6 tot Donderdag 12 Maart geld.

VOERTUIGTOEGANG TOT DIE HMS BLOEMHOF

Sirkelroete

Die hoofhek sal as ingang dien, maar maak asb. van die koshuishek as uitgang gebruik.  Albei hierdie hekke sal oop wees.

Parkering

Die parkeerarea voor die skoolgebou sal vir die personeel gereserveer wees, terwyl die parkeerarea om die Sentrum en agter by die swembad vir ouers en Woordfeesgangers oop sal wees.

Koshuisleerders kan Vrydag 6 Maart voor die koshuis opgelaai word.  Hierdie area sal vir koshuisouers oopgehou word.

INLIGTING VIR LEERDERS

Leerders moet asb. daarop let dat die volgende plekke deur Woordfeesgangers gebruik word en dat leerders nie hier toegelaat word nie:

  • Sentrum
  • Skoolsaal
  • die grasgang tussen die Senior badkamers en die Sentrum
  • vierkant voor die Sentrum
  • die groot vierkant (met die visdam) verbode nie
Leerders word verder daarop gewys dat daar heelwat besoekers in en om die skool gaan wees en dat tasse en ander persoonlike items asb. mooi opgepas moet word en nie iewers in die gebou gelos moet word nie.