Die HMS Bloemhof se splinternuwe Fiksheids- en Fisioterapiesentrum sal in 2019 open en aansoeke om as vrywilliger in hierdie gimnasium te werk, word nou ingewag.

LET WEL:

  • Leerders wat aansoek doen, werk as vrywilligers en word nie vergoed nie.  Diensbeurte sal volgens ‘n rooster uitgewerk word.
  • Opleiding moet op Donderdag, 10 Januarie 2019 tussen 14:30 en 17:00 bygewoon word.
  • Leerders moet bereid wees om tot en met 31 Augustus 2019 diensbaar te wees.
  • Leerders moet bereid wees om ‘n noodhulpkurses by te woon.  Dié kursus se onkostes sal deur die skool gedek word.