Ouers en voogde word in kennis gestel van en uitgenooi na die Algemene Jaarvergadering wat op Donderdag, 18 Oktober 2018 om 17:30 in die lesingslokaal van die Hoër Meisieskool Bloemhof plaasvind.

Die voorgestelde begroting vir 2019 vir die HMS Bloemhof sal by die vergadering vir goedkeuring deur die ouers teenwoordig voorgelê word.

Sien asb. die kennisgewing by die skakel hier onder.