“A-LEVEL”  WISKUNDE en ENGELS

Die aantal Bloemhofleerders wat aan oorsese universiteite wil studeer, neem toe. Aangesien Suid-Afrika se NSS-Eksamen nie voldoende vir toelating is nie, moet alle aansoekers twee “A-level” vakke geslaag het. Bloemhof wil vanaf 2019 twee vakke fassiliteer, naamlik Engels en Wiskunde.

Vir meer inligting, sien gerus die inligtingsblad hier onder.