PROGRAM VIR DIE WEEK:  27 AUGUSTUS TOT 2 SEPTEMBER 2018

Siklus:  Dag 1 – 5 


MAANDAG, 27/08/2018

 • Graad 12:  September-eksamen begin | Sentrum
 • Geen Saal – Dag 5 per 7 | Per. 3 (09:20-10:20)
 • Graad 12-Drama:  Eksterne rekordeksamen | 16:00

DINSDAG, 28/08/2018

 • Graad 12:  September-eksamen | Sentrum
 • BOOV-vergadering | 18:00 | Personeelkamer

WOENSDAG, 29/08/2018

 • Toetsperiode | Per. 1 (07:40-08:40) | registerklasse
 • Graad 12:  September-eksamen | Sentrum
 • Netbal-proewe: o.16 & o.18 (2019)

DONDERDAG, 30/08/2018

 • Graad 12:  September-eksamen | Sentrum
 • Graad 9:  Banango-dag | 07:40-14:20 | Saal
 • Netbal-proewe: o.15 & o.17 (2019)
 • Opleiding vir NSS-opsieners | 13:00-17:00 | Klein Nederburg Sekonêr, Paarl

VRYDAG, 31/08/2018

 • Uitnaweek:  skool verdaag om 13:10
 • Civviedag – bring asb. R5 vir liefdadigheid | skool verdaag 13:10
 • Graad 12:  September-eksamen | Sentrum
 • Huis Bloemhof HK:  Opleidingsgeleentheid | individueel gereël
 • Gerrie Berner Gemengde Dubbels-tennistoernooi | individueel gereël

SATERDAG, 01/09/2018

 • Huis Bloemhof HK:  Opleidingsgeleentheid | individueel gereël

SONDAG, 02/09/2018

 • Geen aktiwiteite geskeduleer