Die derde kwartaal se kwartaalprogram is nou by www.bloemhofschool.co.za/kwartaalprogram beskikbaar en kan ook hier afgelaai word.

Soos in die verlede is hierdie ‘n werksdokument met veranderinge wat aangebring kan word. Die “Program vir die week” word weekslik aangepas en kan by www.bloemhofschool.co.za/hierdieweek gevind word.