Leerders al op Dinsdag, 19 Junie die geleentheid kry om hul punte te kontroleer.  Die rooster vir die dag kan hier gevind word.