Ouers en voogde word in hierdie skrywe ingelig oor die eksamenreëlings.  Neem asb. van die volgende kennis:

Eksamendatums en -tye

  • U dogter het reeds haar eksamenrooster ontvang. Die tye van vraestelle is daarop aangedui.
  • Leerders meld vanaf Donderdag 24 Mei 2018 om 08:15 by die betrokke eksamenlokale, soos aangedui op hul lokaalrooster, aan. Leerders sal nie later as 12:00 eksamen skryf nie, behalwe waar ‘n tweede vraestel ná 12:00 ter sprake is.  (Sien eksamenrooster).
  • Na 12:00 is daar nie-verpligte sportoefeninge tot 13:10. Busse sal om 13:15 vertrek.
  • Op Maandag 18 Junie 2018 sal die eksamen reeds om 08:30 begin en die leerders mag as die skryftyd verstreke is, huis toe gaan.

Eksamenreëls & afwesigheid

  • Die gewone eksamenreëls geld vir die duur van die eksamen. ’n Kopie hiervan is vandag aan u dogter uitgedeel en ons sal dit waardeer indien u dit saam met u dogter kan deurgaan.
  • Let daarop dat alle afwesighede tydens die eksamen met me.Elbie Keller, die waarnemende adjunkhoof, gekommunikeer moet word. Geen inhaaleksamens of die skryf van vraestelle op ander tye as wat die vakgroep dit aflê, vind plaas nie.

 Puntekontrole

  • Puntekontrole sal op Dinsdag 19 Junie 2018 plaasvind, met normale skooldae op Woensdag 20 en Donderdag 21 Junie 2018.

Rapporte:

  • Rapporte sal op Vrydag 22 Junie 2018 om 09:00 aan die leerders uitgedeel word.