Die Hoër Meisieskool Bloemhof is vanjaar weer die beste Afrikaansmedium hoërskool in Suid-Afrika en die derde beste kwintiel 5-skool in die land.

Tydens die vyfde Jaarlikse Nasionale Toekennings vir Uitnemendheid in Opvoeding, wat op 6 April in Pretoria plaasgevind het, is die topskole van regoor Suid-Afrika deur die regering vereer.  Bloemhof was een van net drie Wes-Kaapskole wat by dié geleentheid gehuldig is.  Me. Santjie van Vuuren, departementshoof: kultuur, het die toekenning namens me. Wilna van Heerden, die skoolhoof, ontvang.

Rustenberg Girls’ High en Westerford High School is aangewys as die top kwintiel 5-staatskole in Suid-Afrika, terwyl Bloemhof die derde plek beklee.  Hierdie drie skole was in 2017 ook die topskole in kwintiel 5 en spreek van kontiniteit – ‘n baie positiewe ding in die opvoedkunde.

“Ons is dankbaar vir die erkenning van uitmuntendheid deur die nasionale minister, me. Angie Motshekga. Bloemhof is bevoorreg om ’n puik personeel te hê en leerders wat inkoop in die ethos van die skool.  Alles is egter net genade,” sê me. Van Heerden.

Skole word in een van vyf kwintiele verdeel na gelang die beskikbaarheid van hulpbronne.  Kwintiel 1-skole het beperkte toegang tot hulpbronne, terwyl kwintiel 5-skole in ryker gemeenskappe voorkom.  Die skole in elke kwintiel word op grond van verskeie faktore bepunt om uiteindelik die topskole te bepaal.