Ouers, ons vra u om asb. ag te gee aan ons beleid rondom die afhaal van rapport aan die einde van kwartaal 1:

Slegs die leerder self haal haar rapport af op die laaste skooldag. Rapporte wat nie afgehaal word nie, word deur die leerder self aan begin van kwartaal 2 by haar registeropvoeder afgehaal.

As die leerder dus nie more oggend by die skool is tot 10:00 wanneer die skool sluit nie, beteken dit dat sy eers in kwartaal 2 haar kan afhaal.

Slegs leerders wat amptelike verlof toegestaan is vir ‘n skoolaktiwiteit se ouer mag in die registerperiode môre oggend (09:50-10:00) hul rapport kom afhaal.  Indien ‘n leerder afwesig is as gevolg van siekte en nie die skooldag môre bywoon nie, kry hierdie leerder ook haar rapport in kwartaal 2 by haar registeropvoeder.

Geen rapporte word voor registerperiode of ná 10:00 by enige opvoeder of ontvangs afgehaal nie.