Die Hoër Meisieskool Bloemhof bedank graag elke ouer/voog wat aan die verkiesing deelgeneem het en is veral dankbaar dat ouers hulself verkiesbaar gestel het. Die sewe kandidate wat vir die termyn 2018-2021 verkies is, in alfabetiese volgorde, is:

  • Comine Claassen
  • Tienie Ehlers
  • Hilda Pretorius
  • Gauche Radley
  • Edwin Swanepoel
  • Theresa Visser
  • Anton Vos

Die konstitueringsvergadering sal op Dindag, 20 Maart, om 17:30 tot 18:00 in die personeelkamer geskied.