021 887 3044
admin@bloemhofschool.co.za

Voornemende Bloemhoffers

Die HMS Bloemhof is die oudste Afrikaansmedium meisieskool in die land en is in 2017 aangewys as die beste Afrikaansmedium kwintiel vyf-staatskool vir seniorleerders in Suid-Afrika.

Potensiaal is egter vir ons belangriker as prestasie.

Kyk hier onder hoe jy jóú potensiaal by Bloemhof kan ontdek en ontwikkel.

Beste voornemende Bloemhoffer

Bloemhof is dankbaar dat jy en jou ouers ons skool oorweeg en hoop om julle te voorsien van al die inligting wat jy en jou ouers benodig om ‘n deeglike besluit te neem oor jou hoërskool. 

Omdat ons by Bloemhof graag met gelukkige mense werk, is jou keuse vir ons uiters belangrik. Ons beloof om jou besonderse potensiaal te ontdek en te ontwikkel – ons doen dit al reeds vir meer as 140 jaar!

Bloemhof is die oudste Afrikaansmedium meisieskool in die land. Oor die jare heen het ons bekend geraak daarvoor dat ons goed toegeruste jong dames die wêreld instuur.

Ons dogters word gevorm om hulle plek in die samelewing met selfvertroue te kan vol staan. 

Natuurlik het die opvoeding van dames heelwat verander oor die laaste twee eeue – vandag plaas ons klem op die ontwikkeling van dieper denkvaardighede en ‘n sterk gemeenskapsin.

Goeie outydse waardes van afgerondheid en respek bly egter altyd in die mode en altyd deel van Bloemhof.

Jy kan ook deel wees van die besondere opvoedingsprogram by Bloemhof!

Vriendelike groete.

Me. Wilna van Heerden
Skoolhoof

Bloemhof is 'n waardegedrewe skool

omgee

werksetiek

afgerondheid

respek

integriteit

Kyk gerus na hierdie kort video waarin Bloemhoffers vertel
waarom die HMS Bloemhof vir hulle die regte skool is. 

Jy kan ook ‘n HD-weergawe van die video HIER via Dropbox aflaai.

SKOOLTOERE:  KOM KYK HOE LYK BLOEMHOF!

Omdat ons opedag reeds verby is, bied ons aan ouers en voornemende leerders die geleentheid om die skool te besigting.  Kom besoek ons gerus op enige van die drie Vrydae in Maart, maar bespreek asb. jou plek op een van die skooltoere deur vir mnr. Stephan Meyer (stephan@bloemhofschool.co.za) ‘n e-pos te stuur.

Die skooltoer neem sowat 60 minute.  

Ouers word gewaarsku dat die Stellenbosch-verkeer op ‘n goeie dag ‘n nagmerrie is.  Sorg dus vir genoeg reistyd indien u betyds vir die toer wil wees.  

 Vrydag, 2 Maart 2018
 
Toere vertrek vanuit die voorportaal om:
  • 11:00
  • 13:00
  • 15:00
 
 
Vrydag, 9 Maart 2018
 
Toere vertrek vanuit die voorportaal om:
  • 14:30
    [slegs een toer weens ons Stigersdagvieringe]
 
Vrydag, 16 Maart 2018
 
Toere vertrek vanuit die voorportaal om:
  • 11:00
  • 13:00
  • 15:00
 

AANSOEKPROSES

Aansoekvorms vir 2019 is nou beskikbaar, maar let asb. op die volgende:

1. Die aansoekvorm moet volledig voltooi word en die skool voor die sluitingsdatum(s) bereik.
2. Die vertroulike verslag moet deur die leerder se huidige skoolhoof voltooi word en deur die huidige skool direk aan Bloemhof gestuur word.  Indien die skool nié hierdie verslag ontvang nie, sal die ouer direk gekontak word.  
3. Aansoekvorms moet verkieslik by die skool ingedien word, maar in gevalle waar die vorm ons via slakkepos moet bereik, kan die aansoekvorm met die nodige ondersteunende dokumente aan info@bloemhofschool.co.za gestuur word.  Pos die oorspronklike vorm na Posbus 188, Stellenbosch, 7599.
4. Aansoeke word so spoedig moontlik verwerk en ouers sal teen die einde van die eerste week van die nuwe skoolkwartaal ‘n antwoord van die skool ontvang.

SLUITINGSDATUMS:

Koshuis: Aansoeke sluit op 15 Maart 2018
Skool: Aansoeke sluit op 23 Maart 2018