Hierdie blad is tans onder konstruksie (14 Mei 2019).  Vir enige kultuurnavrae kontak gerus die kultuurbestuurder, mnr. Leon Piron, by leon@bloemhofschool.co.za