Hor Meisieskool Bloemhof
5.jpg

Millenium embleem

 

Die Bloemhof Millenium-embleem vergestalt die beginsels waarvoor die skool reeds jare staan en wat veral prominensie geniet het met die draai van die millenium.

Die basis verbeeld die stewige onderbou, die ryke verlede en trotse tradisies waarin die skool gevestig is.

Die vroulike figuur met die sagte rondings en sagvloeiende hare verbeeld die vroulikheid van 'n meisieskool wat streef na afgerondheid en styl.

Die figuur hou in die een hand 'n boek - die simbool van kennis en geleerdheid.

Die arm wat na bo strek, versinnebeeld die uitreik van 'n moderne, jong dame na die uitdagings van die moderne wêreld, die 21ste eeu, sowel as 'n omhoogreik na die Hemelse Vader in volle afhanklikheid aan Hom.

Die slagspreuk dui op die toekomsgerigte visie van die skool.

Alhoewel die Bloemhof Millenium-embleem nie die skoolwapen vervang nie, is sy vir ons 'n inspirasie en lê sy vir ons na aan ons harte.

InvestecRola MotorsIncredible Connection