Hor Meisieskool Bloemhof
13.jpg

Vakkeuses

Vakkeuse 2017 - Graad 8 en 9

LW Aanbieding van vakke is onderhewig  aan voldoende belangstelling.

GRAAD 8 & 9

VERPLIGTE VAKKE

1. Afrikaans Huistaal
2. Engels Huistaal of Eerste Addisionele Taal
3. Wiskunde
4. Natuurwetenskappe
5. Sosiale Wetenskappe (Geografie en Geskiedenis)
6. Tegnologie
7. Ekonomiese Bestuurswetenskappe
8. Lewensoriëntering

Groep 9
Kies twee vakke uit groep 9:
Drama / Kuns / Musiek

Groep 10
Kies een vak uit groep 10:
Duits / Frans / isiXhosa / Rekenaarvaardigheid / Ingenieursgrafika-en ontwerp

Groep 11
Kies een vak uit groep 11:
Duits / Musiek / isiXhosa / Rekenaarvaardigheid / Kuns

 

 

LET WEL:

KUNS
Klasse vind by die PJ Olivier Kunssentrum plaasTwee periodes per siklus tydens skoolure
Praktiese periode vind in die middae na skool plaas
Addisionele koste vir die vak betaalbaar by PJ Olivier Kunssentrum

DERDE TALE
Leerders kan nie in gr. 9 ‘n derde taal neem wat hulle nie in gr. 8 geneem het nie

MUSIEK
UNISA-musiekteorie word as privaatonderrig by HMS Bloemhof aangebied

IGO
Die vak word slegs deur die skool gefasiliteer en ‘n addisionele koste per jaar is betaalbaar

Vakkeuse 2017 - Graad 10 tot 12

 LW Aanbieding van vakke is onderhewig  aan voldoende belangstelling.

GRAAD 10 TOT 12

VERPLIGTE VAKKE

1. Afrikaans Huistaal
2. Engels Huistaal of Eerste Addisionele Taal
3. Lewensoriëntering

Kies een vak uit elk van groepe 4 tot 7.

Groep 4
Fisiese Wetenskap / Lewenswetenskappe / Ekonomie / Visuele kunste / Ontwerpkunste / Geskiedenis / Verbruikerstudie

Groep 5
Wiskunde / Wiskundige Geletterdheid

Groep 6
Verbruikerstudie / Geografie / Musiek / Rekeningkunde / Duits Tweede Addisionele Taal / Frans Tweede Addisionele Taal / isiXhosa Tweede Addisionele Taal / Visuele Kunste / Ontwerpkunste / Ingenieursgrafika-en ontwerp

Groep 7
Lewenswetenskappe / Dramatiese Kunste / Visuele Kunste / Ontwerpkunste / Musiek / Rekenaartoepassingstegnologie / Fisiese Wetenskappe/ Rekeningkunde

InvestecRola MotorsIncredible Connection