Hor Meisieskool Bloemhof
14.jpg

Departemente

Departemente

Die leierspan van die Hoër Meisieskool Bloemhof het verskillende portefeuljes wat die skool in sekere departemente verdeel. Hierdie leiers aanvaar verantwoordelikheid vir die portefeultjes, maar word ondersteun deur die leerkragte en komitees.

Sou u 'n spesifieke saak wou aanraak, sal dit goed wees om 'n oorsig te kry van watter portefeuljes by watter leierspan lede lê, om sodoende u navraag te bespoedig:

Me W van Heerden - Godsdiens en Akademie

Mnr Wilhelm Kenny- Fasiliteite en Toerusting (aankope, inventarisse, apparaat, sekuriteit, veiligheid, gebou en terrein, toerusting, voertuie)

Me A Klink - Administratiewe aangeleenthede (databasisse, beleide en gedragskodes, administrasie)

Me I Wright - Personeel, ouers en leerders (personeelsake, leerdersake, ouersake, geleenthede, funksies, kampe en sosiale netwerke)

Me S van Vuuren - Kulturele Aangeleenthede (kultuuraktiwiteite, kunsvorme, kultuurkomitees)

Me E Keller - Sport (alle sportsoorte en relevante sake)

Mnr J Jacobs -Tegnologie, kommunikasie, infrastruktuur, wagte en personeel ontwikkeling

InvestecRola MotorsIncredible Connection