Bloemhof Gholfdag:  ons enigste fondsinsamelingsgeleentheid

Die HMS Bloemhof-Gholfdag, gewoonlik op die eerste Donderdag in Maart, is die skool se enigste fondsinsamelingsgeleentheid en betrek leerders en ouers.  

Inkomste word aangewend om skoolprojekte, wat tot voordeel van die leerders is, te befonds.  In die verlede is ‘n gebedsruimte vir die leerders gebou en ‘n bushalte by die hoofhek, waar leerders onderdak kan sit en wag, opgerig.  

Leerders woeker in Desember, Januarie en Februarie om lootjiekaartjies te verkoop terwyl die gholfdagkomitee ‘n heerlike dag op die gholfbaan reël.  Die aand sluit ‘n heerlike aandete en ‘n veiling in.

2019 se Gholfdag vind op Donderdag, 7 Maart 2019 by die Stellenbosch Gholfbaan plaas.  Vir meer inligting, sien gerus die onderstaande bronne of kontak vir:

Inskrywings (gholfdag): gholfdag@bloemhofschool.co.za

Inskrywings (boule): hildapret@mweb.co.za

Algemene navrae: anthony@bloemhofschool.co.za

Gholfdag 2019

  • Donderdag, 7 Maart 2019
  • Stellenbosch Gholfbaan

Veilingsitems

Veilingitems sal binnekort bekend gemaak word. 

Donderdag, 7 Maart 2019 | Stellenbosch Gholfklub

Pryse en skenkings

Ouers en besighede wat graag tot die Bloemhof Gholfdag wil bydra, kan dit met die skenking van pryse doen:

  • pryse vir vierbal (x4)
  • skenking van wyn
  • skenking van kontant
  • skenking van ‘n prys vir die lootjietrekking

Pryse en skenkings kan daagliks tussen 07:30 en 14:30 by die skool se ontvangs afgegee word.

Kontantskenkings kan via ‘n elektroniese inbetaling geskied:

Bloemhof Trustfonds
ABSA Tjekrekeningnommer 911 753 2880
Takkode: 632005
Verwysing: “kontantborg” en naam/maatskappy

Vir enige navrae, kontak:

Ilanie Durand
Inskrywings
gholfdag@bloemhofschool.co.za