021 887 3044
admin@bloemhofschool.co.za

Erekleurereglement

Erekleure word volgens die riglyne uiteengesit in die Erekleurereglement toegeken. 

Aansoeke vir erekleure en inligting oor die aansoekproses is by www.bloemhofschool.co.za/erekleure beskikbaar.