Menu

COVID-19 NASIONALE INPERKING: 

Klik HIER vir inligting oor hoe die COVID-19 Nasionale Inperking ons raak.

Menu

COVID-19 NASIONALE INPERKING: 

Klik HIER vir inligting oor hoe die COVID-19 Nasionale Inperking ons raak.

EREKLEURE

Erekleurereglement

Erekleure word aan leerders toegeken volgens die riglyne wat in die Erekleurereglement uiteengesit is.

‘n Kopie van dié dokument is op die webwerf onder “Belangrike dokumente” beskikbaar. 

AKADEMIE

Leerders hoef nie vir Erekleure in akademie aansoek te doen nie.  Akademiese prestasies word outomaties deur die Erekleurekomitee oorweeg.

SPORT

Leerders doen aansoek vir Erekleure in sport en aansoeke word deur die Erekleurekomitee oorweeg.  Die aansoekproses word hier onder uitgestip.

KULTUUR

Leerders doen aansoek vir Erekleure in kultuur en aansoeke word deur die Erekleurekomitee oorweeg. Die aansoekproses word hier onder uitgestip.

AANSOEKPROSES

Erekleure in Sport

  1. Leerders moet self vir Erekleure in Sport aansoek doen.
  2. Elektroniese aansoeke kan tot en met 31 Augustus 2020 gedoen word, maar daar word gevra dat dit eerder vroeër as later geskied.  
  3. Dit is die leerder se verantwoordelikheid om seker te maak dat die volledige inligting, soos uitgelees kan word tydens die Prysuitdeling, op die aansoekvorm verskyn.
  4. Voltooi die aanlynvorm via die skakel hier onder. 
  5. Kontroleer die toekennings wat buite die sportkantoor opgeplak is wanneer dit gereed is.  

Erekleure in Kultuur

  1. Leerders moet self kultuurprestasies onder die skool se aandag bring.
  2. Leerders ontvang uitslae/sertifkate ens. by hul kultuuraktiwiteit en dien hierdie dokument(e) by me. Venessa de Beer binne een kalendermaand by die Mediateek in.
  3. Leerders kry erkenning en ontvang bg. dokumente tydens ’n saalbyeenkoms.
  4. Me. De Beer lê al die prestasies wat by haar ingedien is, aan die erekleurekomitee voor en lys die toekennings waarop besluit is.
  5. Leerders kontroleer dié toekennings buite die mediateek wanneer dit gereed is.
 
 

BELANGRIKE DATUMS

31 AUG 2020

Sluitingsdatum vir alle aansoeke

11 SEPT 2020

Finale kontrole van toekennings deur leerders

6 OKT 2019

Prysuitdeling

NAVRAE

Winnie Viljoen

Rig navrae oor Akademiese Erekleure aan me. Winnie Viljoen by winnie@bloemhofschool.co.za.

Rig navrae oor Erekleure in Sport aan me. Jenny King by jenny@bloemhofschool.co.za.

Rig navrae oor Erekleure in Kultuur aan mnr. Leon Piron by leon@bloemhofschool.co.za.