Aansoeke vir 2019

Aansoekvorms vir 2019 is nou beskikbaar. Let asb. op die volgende:

1. Die aansoekvorm moet volledig voltooi word en die skool voor die sluitingsdatum(s) bereik.
2. Die vertroulike verslag moet deur die leerder se huidige skoolhoof voltooi word en deur die huidige skool direk aan Bloemhof gestuur word.

SLUITINGSDATUMS:

Koshuis: Aansoeke sluit op 15 Maart 2018
Skool: Aansoeke sluit op 23 Maart 2018