Let asseblief daarop dat alle nominasies vir die beheerliggaam-tussenverkiesing teen Woensdag, 20 Februarie 2019 teen 09:00 by die kantoor ingedien moet wees.

Die tussenverkiesing sal op 28 Februarie 2019 plaasvind.