Neem asseblief kennis dat graad 9-leerders vandag (1 Februarie) om 13:10 verdaag word.