Leerders wat graag in 2019 sluitkassies by die skool wil huur, kan in die week van 14 tot 18 Januarie ‘n draai by me. Venessa de Beer in die Mediateek (die ou Biblioteek) gaan maak.  Let op die volgende:

LEERDERS MET MEDIESE KONDISIES 

Indien ‘n leerder weens ‘n mediese kondisie ‘n sluitkassie verlang, moet dit teen Maandag om 10:00 via e-pos aan me. Venessa de Beer gekommunikeer word.  Heg asb. bewyse van die mediese kondisie aan.

WANNEER KAN JY ‘N SLUITKASSIE HUUR?

Sluitkassies word op ‘n eerste-kom basis uitverhuur.  Leerders kan tydens eerste en tweede pouse in die Mediateek vir ‘n sluitkassie aansoek doen:

 • Maandag, 14 Januarie 2019 – Graad 12’s
 • Dinsdag, 15 Januarie 2019 – Graad 11’s
 • Woensdag, 16 Januarie 2019 – Graad 10’s
 • Donderdag,17 Januarie 2019 – Graad 9’s
 • Vrydag, 18 Januarie 2019 – Graad 8’s

HOEVEEL KOS ‘N SLUITKASSIE?

Dit kos R50 om vir die jaar jou sluitkassie te huur.  Bring R50 saam wanneer jy vir ‘n sluikassie kom aansoek doen.  

WAT MOET JY NOG WEET?

 • Leerders moet hul eie slot voorsien.
 • Duplikaatsleuts, met die naam en sluitkassienommer daarop, moet in die kantoor by me. Fouché ingehandig word.  In geval van ‘n kodeslot moet die kode op ‘n papiertjie met die naam en sluitkassienommer daarop ingehandig word.
 • Geen kos of drinkgoed mag in die sluitkassies gebêre word nie.
 • Wanneer ‘n knippie of enigiets van die sluitkassie breek, moet dit dadelik aan me. Venessa de Beer gekommunikeer word.
 • Goed wat moedswillig gebreek word, sal voor betaal moet word.
 • Geen prente mag in die sluitkassie opgeplak word nie.
 • Huur van sluitkassies is op eie risiko en die HMS Bloemhof kan nie aanspreeklik gehou word vir enige skake of verlies nie.
 • Die sluitkassie moet aan die einde van die skooljaar weer ontruim word.

Vir navrae, kontak me. VENESSA DE BEER

De Beer, Venessa (VdB)